JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 97 (oktober 2012) Nr. 2

3 Hallo wereld?!
VAN DE REDACTIE
Ruud Barnhoorn
… open ogen, … open venster, …

6 Referentieniveaus rekenen
REKENEN-WISKUNDE
John Schoone, Pauline van Vliet
De referentieniveaus 1F en 1S zijn vast al eens de revue gepasseerd. Maar wat betekent het allemaal en wat moet je ermee als leerkracht? Dit artikel zoomt in op rekenen, geeft antwoord op de belangrijkste vragen en geeft tips voor nog krachtiger reken-wiskundeonderwijs.

14 Meer succes in de gymles
PASSEND ONDERWIJS / DCD
Karin Oonk
Kinderen met Developmental Cošrdination Disorder worden regelmatig als onhandig bestempeld. Hun cošrdinatie is minder vloeiend dan die van hun leeftijdsgenootjes. Lastig als je bijvoorbeeld bewegingsonderwijs moet geven. Hoe begeleid je deze kinderen bij bewegingsonderwijs?

20 Mediation voor en door kinderen
SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING
Hans Scheltema
Het uitgangspunt van ‘mediation’ is het benutten van de eigen kracht van mensen die in conflict zijn met elkaar. Ook in het primair onderwis verspreidt mediation zich snel. Dit artikel geeft tips en handreikingen voor leerkrachten die zelf willen medi‘ren of opleiden tot mediator.

32 Rekenen met prentenboeken
REKENEN-WISKUNDE
Marja van den Heuvel-Panhuizen, Hanneke Loomans
Hoewel literaire prentenboeken niet geschreven zijn om er gericht reken-wiskundelessen mee te geven, kunnen deze boeken kinderen wel reken-wiskunde aan het denken zetten. Hoe kun je prentenboeken inzetten om kleuters reken-wiskunde te leren?

40 Schrijven over beroemde personen
TAAL
Suzanne van Norden
Hoe laat je kinderen stap voor stap werken aan het schrijven van een tekst over een beroemd persoon uit de geschiedenis? De auteur vertelt over hoe leerlingen zelf teksten leren schrijven, met hulp van de leerkracht en klasgenootjes.

RUBRIEKEN

10 Spinternet
WWW.JSW
Gerard DŸmmer
In deze rubriek tips om alles uit de computer te halen voor het gebruik in de klas.

18 Voorlezen voor iedereen
OPEN BOEK
Marieke Baselmans
Die ene meester of juf die je zo voorlas dat je helemaal opging in het verhaal, vergeet je niet snel. Evenals het verhaal dat door hun stemgebruik, mimiek en gebaren tot leven werd gebracht..

25 Stripsody
PRAKTIJK
Magda van der Wulp
Meerdere personen kunnen kijken naar dezelfde werkelijkheid en toch iets anders zien. In het onderwijs wil een leerkracht graag dat een groep kinderen gelijktijdig aandacht heeft voor eenzelfde stukje van de werkelijkheid. Dat doet hij als fotograaf, door in te zoomen en uit te sluiten.

30 Beeld bewerken
PENDELEN IN JET HOOFD
Vincent Klabbers
Een wandelaar kan met een verrekijker zien waar hij nog niet is. Kijkend maakt hij een sprong in de ruimt en eigenlijk ook in de tijd. In die zin kan een leerkracht een wandelaar zijn die stilstaat om vooruit te kijken.

37 Schoolorganisatie
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek
– ‘Gouden regels voor een sterke school: samenwerken aan opbrengstgericht onderwijs’
– ‘Werken in de brede school – een pedagogische benadering’
– ‘Kinderen ondersteunen na trauma’

38 Uitgelicht
– ‘Kidsweek in de Klas’ digitaal
– Drama online
– Spelling in beeld
– Themadossiers JSW
– Bij mij om de hoek (maand van de geschiedenis)
– Gezag in het geding
– Voorleeswedstrijd pabo
– Agenda

44 De schoolweek van: Gea Slooijer
SCHOOLWEEK
Lees deze maand ver de schoolweek van Gea Slooijer (27). Gea is leerkracht groep 5/6 en taalcošrdinator op cbs De Zaaier in Teuge. Dit is een kleine school met 102 leerlingen, verdeeld over vier combinatieklassen.

46 Studievaardigheden
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer
De basisschool is verplicht leerlingen studievaardigheden bij te brengen, daarbij uitgaande van de kerndoelen. Welke middelen kun je het beste inzetten om deze kerndoelen te bereiken?

50 Lezersactie
Zo, daar sta je dan! Inspiratie-doeboek voor juffen en meesters