JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 97 (november 2012) Nr. 3

Themadossier: EXCELLENTIE

3 De nieuwe drie R’s
VAN DE REDACTIE
Tjalling Brouwer
Richting geven, ruimte bieden en resultaat boeken. Wellicht kunnen de drie r’s bij het realiseren van excellent onderwijs een prima houvast bieden.

6 Oog voor excellentie
Ton Mooij
THEMA
Het begrip ‘Excellent’ wordt de laatste jaren veel gebruikt in school en beleid. Wat betekent dit voor een leerling, het onderwijs en de mogelijke ontwikkelingskansen van een excellente leerling? Hoe kunnen leerkrachten in basisscholen oog krijgen voor excellentie en hoe kunnen zij hier in hun eigen praktijk goed mee omgaan?

12 Excellente scholen
THEMA
Martin Bootsma
Begin volgend jaar wordt in Nederland aan de eerste basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs het predicaat ‘excellente school’ uitgereikt. Wat is excellentie, wat houdt dit predicaat in en wat zijn de achterliggende overwegingen van de minister van Onderwijs om dit predicaat in te stellen?

20 Leerlingen laten excelleren
THEMA
Dolf Janson
Leerlingen met meer dan gemiddelde mogelijkheden uitdagen en tot hun recht laten komen, lijkt niet tot het standaardrepertoire van alle leerkrachten te behoren. Nu het bevorderen van excellentie een van de speerpunten van het onderwijsbeleid is geworden, groeit de behoefte aan deze kwaliteit.

32 Schoolkeuze in groep 8
PROFESSIONALISERING
RenŽ van Engelen
Ieder jaar opnieuw wordt op alle basisscholen in Nederland het zogenaamde schoolkeuzeproces in gang gezet. Wat is nu een kwalitatief goed schoolkeuzeproces? Hoe voorkom je conflictueuze situaties met ouders en leerlingen? Waarom moet er een mogelijkheid zijn voor een second opinion voor de ouders?

40 Werken met fotoverslagen
PROFESSIONALISERING
Belinda Terlouw
Het kind moet in het onderwijs weer centraal komen te staan. Dit artikel laat zien dat leerkrachten door het gebruik van foto en filmverslagen bij rekenen-wiskunde ruimte cre‘ren voor professionalisering, een grotere betrokkenheid en kwaliteitsverbetering.

RUBRIEKEN

10 Informatie selecteren
WWW.JSW
Gerard DŸmmer
In deze rubriek tips om alles uit de computer te halen voor het gebruik in de klas.

18 Lezen en referentieniveaus
OPEN BOEK
Jos Walta
De ontwikkeling van de referentieniveaus voor lezen van eind basisonderwijs tot en met eind vwo loopt parallel aan de wijze waarop in het basisonderwijs leesbevordering overgaat in literaire vorming.

25 Denkorganizers
PRAKTIJK
Mark van der Pol
Door het gebruik van ‘denkorganizers’ kun je kinderen snel en effectief aan het werken zetten. Het helpt om gedachten op gang te brengen en te ordenen, iets wat ook handig is voor leerkrachten bij bijvoorbeeld de teamvergadering.

30 Onderwijsogen ontwikkelen
PENDELEN IN JET HOOFD
Vincent Klabbers
Met je ogen kijk je naar alles wat te zien is. Na iedere blik kun je een lijstje maken van mensen, dieren of dingen. Op de foto hiernaast zie je een benzinestation, een caravan, een inlandse eik, verkeersborden, een lantaarnpaal, wolkenpartijen, plus de rest. Onderwijs ogen kijken naar hetzelfde, maar ze zien veel meer.

37 Social media en spel
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek
– Soci@l Kids. Je kind op social media
– Boos! Over agressie, opvoeding en ontwikkeling
– Speel je wijs. Theater, drama en spel voor taalontwikkeling op de basisschool.

39 Uitgelicht
– Excellentie in ontwikkeling
Ouderavond.nl
– EHBO app
– Agenda

44 De schoolweek van: Anneke van Brussel
SCHOOLWEEK
Lees deze maand over de schoolweek van Anneke van Brussel. Zij is taalcošrdinator en leerkracht in groep 7 op obs Brandevoort in Helmond.

46 Rekenwonders
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer
De Singapore-rekendidactiek in de methode Rekenwonders is gericht op het ontwikkelen van kritische denkvaardigheden en het monitoren van leer en denkprocessen.

50 Lezersactie
Win een ‘Excellentie-pakket’: ‘Hoogbloeiers; Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong’ en ‘Plusklas; Passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen op de basisschool’