JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 97 (mei 2013) Nr. 9

3 Professionele ruimte
VAN DE REDACTIE
Martin Bootsma

6 Focus op schrijfonderwijs
TAAL
Bea Pompert, Rienkje van der Eijnden
Scholen moeten meer focus op schrijfonderwijs leggen, meent de onderwijsinspectie. Op basisschool Octant is schrijven een goede gelegenheid om je eigen verhaal op papier te krijgen. Hoe krijgt het schrijfonderwijs hier vorm?

12 Aansluiten bij zwakke rekenaars
REKENEN-WISKUNDE
Marjolein Peltenburg, Marja van den Heuvel-Panhuizen
Er bestaan veel vragen over de leermogelijkheden van leerlingen met een rekenachterstand. Zijn rekenzwakke leerlingen in staat om flexibel te rekenen door hun oplossingsaanpak aan te passen aan kenmerken van een opgave?

18 Kinderen uit nieuwe gezinnen
SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING
Corrie Haverkort
Steeds meer kinderen groeien op in een samengesteld gezin, bestaande uit ouder en stiefouder. Welk beleid voer je als school ten aanzien van kinderen en ouders uit nieuwe gezinnen?

32 Aandacht voor wetenschap en techniek
ORIENTATIE OP MENS EN WERELD
Juliette Walma van der Molen, Sandra van Aalderen-Smeets, Erik Groot Koerkamp, Gerard Venneman, Meike Grol
Kinderen zitten vol met vragen. Hoe reageer je hier als leerkracht op? In dit artikel lees je hoe je met eenvoudige middelen onderzoekend denken kunt stimuleren.

38 De leesinloop
TAAL
Lucie Visch
Ouderbetrokkenheid is voor steeds meer scholen een speerpunt. Wat doe je als school om ouders erbij te betrekken? Op basisschool de Avonturijn lezen ouders elke woensdagochtend voor in de onder en middenbouw.

RUBRIEKEN

10 Doe het zelf!
WWW.JSW
Gerard DŸmmer
In de rubriek tips om alles uit de computer te halen voor het gebruik in de klas.

16 Begeleiding
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek
– Het bijdehandboek
– School en echtscheiding
– De bijzondere wereld van Elian

17 Voordeel voor abonnees
– Finnish Lessons
– Leraar in hart en nieren
– Het is een boek
– Een vulkaan in mijn buik

22 Uitgelicht
– NTR Onderwijs Mediaprijs
– Met de bus naar de Nachtwacht
– Droge voeten
– Uitgerekend
– Cyberpesten
– Ga voor groen
– Collegiaal leren
– Agenda

24 Win Burgerschapsvorming
LEZERSACTIE

25 Woordenschat
PRAKTIJK
Tjalling Brouwer
Een goede woordenschat is van groot belang voor schoolsucces. Leerkrachten kunnen de woordenschat van hun leerlingen uitbreiden met behulp van de (taal)methodes, maar er zijn ook andere mogelijkheden.

30 De schoolweek van HŽlne Bouwens
SCHOOLWEEK
Lees deze maand over de schoolweek van HŽlne Bouwnes (54). HŽlne is remedial teacher en werkt op basisschool in Alphen aan de Rijn en Woubrugge. Ze heeft een eigen praktijk, SpellboundRT, en begeleidt ook nog leerlingen in het voortgezet onderwijs.

36 Interactief lezen
OPEN BOEK
Marieke Baselmans
Digitale prentenboeken hebben een positief effect op taalontwikkeling: de bewegende animaties en bijpassende geluiden bevorderen de woordenschat en het verhaalbegrip. Dit artikel helpt je bij het selecteren en inzetten van digitale (voor)leesmiddelen in de klas.

42 Taal op maat
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer
Op de afgelopen Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) werden de nieuwe taalmethodes die in de maak zijn ge•ntroduceerd. Noordhoff verraste met een nieuwe Taal op maat!

46 Verwacht in JSW
– Effectieve netwerken
– Actief rekenen
– 15 jaar leesbevordering
– Tips voor games