JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 97 (maart 2013) Nr. 7

Thema: GEDRAG

3 Gedrag
VAN DE REDACTIE
Mark van der Pol

6 Niets is wat het lijkt
THEMA
Harrie Velderman
In dit artikel wordt, vanuit het oogpunt van de leerkracht, beschreven hoe je kunt kijken naar gedragsproblemen. Wat beschouwen we eigenlijk als probleemgedrag wanneer we kijken vanuit onze eigen zingeving, temperament, leefomgeving, normen en waarden.

12 Omgaan met gedrag
THEMA
Annerieke Verkerk
Hoe kun je omgaan met leerlingen die ingewikkeld gedrag laten zien? De auteur geeft idee‘n en uitvoerbare tips die kunnen helpen bij het begrijpen en omgaan met deze leerlingen, binnen de context van een volle klas.

18 Passend onderwijs vormgeven
THEMA
Martine Bootsma
Hoe geef je als basisschool op een effectieve manier invulling aan passend onderwijs? Dat lijkt een lastige opgave. OCBS De Hoeksteen in de Hoornse wijk Kersenboogerd weet dit te realiseren. Een analyse van deze ambitieuze basisschool.

32 Effectieve leerlingbespreking
PASSEND ONDERWIJS
Marjon Bruggink, Wim Meijer
Gesprekken met leerlingen kun je doelgerichter voeren. De centrale vraag hierbij is: welke aanpassingen zijn nodig in de onderwijsleersituatie om deze leerling tot leren te brengen? Een stappenplan geeft grip op onderwijsbehoeften en benodigde aanpassingen in de onderwijsleersituatie.

40 Onderzoekend leren als schoolcultuur
PROFESSIONALISERING
Naomi Mertens, Dolf Jansen
Wat maakt dat de ene leerkracht zich voortdurend ontwikkelt en een ander vooral blijft vasthouden aan wat bekend en vertrouwd is? Wat is nodig om in een team die professionele groei en ontwikkeling vanzelfsprekend te maken? De auteurs verkennen factoren die dit kunnen bevorderen.

RUBRIEKEN

10 Kijken naar internet
WWW.JSW
Gerard DŸmmer
In de rubriek tips om alles uit de computer te halen voor het gebruik in de klas.

17 Voordeel voor abonnees
– RET kwartet
– Resultaat met rekenen
– Met talenten aan de slag
– kinderen en sociale vaardigheden plus kwartet.

22 Uitgelicht
– Cursus TSO lastig gedrag
– Verderkijker
– Tijd voor een Geoweek
– IPON 2013
– Nieuwe code digitaal archief
– Zing mee met Annie M.G.
– Chemie in je klas
– Agenda

25 Woordenschatmuur
PRAKTIJK
Martin Bootsma
Hoe besteed je structureel aandacht aan de uitbreiding van de woordenschat van kinderen? In deze praktijkbijdrage vind je voorbeelden van het werken met een woordenschatmuur en hieraan gekoppelde activiteiten.

30 De schoolweek van Stphanie Wessels
SCHOOLWEEK
Stphanie Wessels (27 jaar) is vierdejaars pabostudent aan de NHL Hogeschool in Leeuwarden. Ze is Lio-stagiaire op obs Op ‘e Dobbe in Hallum en student-assistent Lectoraat Taalgebruik en Leren op NHL Hogeschool.

36 Leerkracht en leeskracht
OPEN BOEK
Marieke Baselmans
De leescošrdinator geeft het leesplezier en de leesinteresse van leerlingen voortdurend nieuwe impulsen. Een taak voor leerkrachten met liefde voor kinderboeken. In dit artikel belichten we het werk van de leescošrdinator. Onmisbaar op iedere basisschool die van leerlingen gemotiveerde lezers wil maken.

39 De gelukkige klas
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek
– Opnieuw in de gelukkige klas
– Van pesten naar samenwerken
– Passend onderwijs voor begaafde kinderen

45 Win een training ‘Grip op de groep’
LEZERSACTIE

46 Begrijpend lezen
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer
Methodes voor begrijpend lezen aan de hand van actuele teksten blijken succesvol te zijn. Daarom wordt het aanbod steeds groter. Om het kiezen van een dergelijke methode te vergemakkelijken zijn er in dit stuk een aantal naast elkaar gezet.

50 Verwacht in JSW
– Alertheid bij adoptie
– Engelse les geven
– Sociaal leren
– Muzikale schoolweek