JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 97 (juni 2013) Nr. 10

3 Temperatuur
VAN DE REDACTIE
Michelle Clement

6 Werkvormen actief rekenen in groep 7
REKENEN-WISKUNDE
Sabine Lit
Het is belangrijk om kinderen actief bij de rekenwiskundeles te betrekken. Maar dat is niet altijd gemakkelijk. Welke manieren zijn er om kinderen actief aan het denken en werken te zetten?

12 Vijftien jaar leesbevordering / Afscheid van Jos Walta
TAAL
Marieke Baselmans, Jos Walta
Na vijftien jaar be‘indigt Jos Walta zijn rubriek Open Boek in JSW. Marieke Baselmans, die hem als rubrieksauteur opvolgt, neemt in een vraaggesprek de stand van zaken op het terrein van leesbevordering met hem door.

18 Ontwikkeling en stagnatie van lerende netwerken / Leren van Bossche Bollen
PROFESSIONALISERING
Naomi Mertens
Leren van elkaar wordt in de school steeds gewoner. Maar hoe kun je ook tussen scholen effectieve samenwerking cre‘ren die leidt tot verdere professionaliseringsmogelijkheden? In dit artikel spiegelen we de theorie over effectieve netwerken aan ervaringen van een leerkrachtennetwerk in Den Bosch.

32 Iedereen gemotiveerd / Leerlingen op school motiveren
SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELLING
Ivo Mijland
Leerkrachten verzuchten wel eens dat leerlingen steeds minder gemotiveerd lijken. Maar wat is is motivatie eigenlijk? En zijn leerlingen echt niet gemotiveerd of speelt er meer?

38 Digitale prentenboeken
TAAL / WOORDENSCHAT
Daisy Smeets, Adriana Bus
Steeds meer prentenboeken zijn ook digitaal beschikbaar, als programma op de computer of als app. Kleuters kunnen deze boeken zonder hulp van een leerkracht ‘lezen’, omdat gesproken tekst er onderdeel van is. Maar vormen deze boeken een serieus alternatief voor voorlezen in de kring? En waar moet je op letten bij de selectie van digitale boeken?

RUBRIEKEN

10 Wat zou jij doen?
WWW.JSW
Gerard DŸmmer
In de rubriek tips om alles uit de computer te halen voor het gebruik in de klas.

16 Praktisch
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek
– Pestpreventie met Positive Behavior Support
– Actief met rekenen en wiskunde
– Praktische didactiek voor natuuronderwijs

17 Voordeel voor abonnees
– School en echtscheiding
– Toverstapels
– Eva en Adam
– Motivatiewaaier

22 Uitgelicht
– Beter presteren
– Monstermedia
– Begrijpend lezen oefenen
– In 1x bij!
– Lesmateriaal UNESCO
– Puzzelen in de klas
– Kinderboekenweek 2013: Klaar voor de start…
– Agenda

24 Win Buitenspeelkaarten
LEZERSACTIE

25 Gesprekken met leerlingen
PRAKTIJK
Karen van Kooten
Als leerkracht heb je de hele dag gesprekken met leerlingen. Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld 80 procent van deze gesprekken over leerstof gaat. In 20 procent van de gesprekken staat de mening en beleving van de leerling zelf centraal.

30 De schoolweek van Ellen van den Wildenberg
SCHOOLWEEK
Lees deze maand over de schoolweek van Ellen van den Wildenberg (28). Ellen is leerkracht groep 5, lid van het managementteam (MT) en ICT’er op basisschool ’t Klokhuis in Geldrop, onderdeel van Stichting De Eenbes. Ze werkt vijf dagen per week, waarvan dit schooljaar ŽŽn dag per week ambulant.

36 Op de top van de boekenberg
OPEN BOEK
Marieke Baselmans
Als leerkracht kun je het verschil maken, ook in leesbevordering. In deze Open Boek staan tips om het lezen in je eigen klas te promoten en leerlingen te stimuleren de top van de boekenberg te halen.

42 Het grote taalboek
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer
Wim Dani‘ls heeft bij Pauw en Witteman geen spaan heel gelaten van de tekst van het Koningslied voor Willem-Alexander. Zelf heeft hij Het Grote Taalboek geschreven, een naslagwerk voor de basisschool. Als we die nou eens gaan gebruiken…komt het misschien allemaal goed.

46 Verwacht in JSW
– Lezen boven AVI-niveau
– Reflectiegesprekken voeren
– Gevarieerd stillezen