JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 97 (december 2012) Nr. 4

3 Oost versus west
VAN DE REDACTIE
Magda van der Wulp

6 Scoren op contextopgaven
Ceciel Borghouts
REKEN-WISKUNDE
Het is een veel gehoorde klacht: leerlingen presteren goed op methodegebonden rekentoetsen, maar minder goed op de contextopgaven in toetsen van het Citovolgsysteem. Wat is er nodig om leerlingen beter te laten presteren? Werken met de vertaalcirkel biedt een uitkomst.

12 Werken aan een pedagogisch klimaat
KLASSENORGANISATIE
Ans van Brussel, Peter Teitler
Als je samen met collega’s aan de sfeer op school en aan een visie op onderwijs en opvoeding werkt, dan ben je bezig met het pedagogisch klimaat. Dit artikel laat zien hoe de sfeer in de klas van invloed is op het pedagogisch klimaat en omgekeerd.

20 Dynamische representaties op het digibord
ICT & MEDIA
Jan van der Meij, Hans van der Meij
De visuele aantrekkelijkheid van de vaak gratis en gemakkelijk toegankelijke lesmaterialen wordt als groot voordeel van het digitale schoolbord gezien. Vooral als het om bewegende beelden en manipuleerbare objecten gaat. Maar leidt dit ook tot betere leerresultaten?

32 Omgaan met beelddenkers
PASSEND ONDERWIJS
Marion van de Coolwijk
Alle mensen worden als beelddenker geboren. In contact met de talige omgeving ontwikkelt zich het taaldenken. Rond hun kleutertijd ontwikkelen mensen onbewust een voorkeur voor het beelddenken of taaldenken. Hoe kun je omgaan met beelddenkers in je klas?

40 Kijken met andere ogen
PASSEND ONDERWIJS
Marianna Soeters, Andra Koolhof
Als leerkracht let je vaak op het zichtbare gedrag en kijk je niet naar onderliggende onzichtbare aspecten. Hiermee doe je een kind onbewust tekort. Hoe ga je op zoek naar die onzichtbare aspecten en hoe kun je daarna de onderwijsbehoeften beter benoemen.

RUBRIEKEN

10 Digital Art
WWW.JSW
Gerard DŸmmer
In de rubriek tips om alles uit de computer te halen voor het gebruik in de klas.

17 Voordeel voor abonnees
– ‘Omgaan met asperger in de klas’
– ‘De verschrikkelijke badmeester’
– ‘021 Spel. Hoe zie jij het onderwijs in de 21e eeuw?’
– ‘Voorkom probleemgedrag’

18 Leerling als leesvoorbeeld
OPEN BOEK
Marieke Baselmans
Leesbevordering zonder eigen extra input van leerkracht? laat leerlingen uit groep 8 voorlezen aan jongere leerlingen. Zij doen dit graag, oefenen eigen leesdoelen en het werkt leesbevorderend.

25 Nieuwsquiz
PRAKTIJK
Ruud Barnhoorn
De Nieuwsquiz is een maandelijkse terugblik op het nieuws en de berichtgeving daarover. De quiz biedt de leerkracht een handvat om actualiteiten op een aantrekkelijke manier aan de orde te stellen.

37 Onderwijsprogramma
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek
– In 80 dagen de wereld rond
– Leren van ervaringen
– NLD bij kinderen

38 Uitgelicht
– Aandacht voor de Gouden Eeuw
– Canon van het onderwijs
– Vensters PO
– Quick Scan Prettig Schoolklimaat
– Interactieve muzieklessen
– Gezonde school

44 De schoolweek van: Jeannette Hendriks
SCHOOLWEEK
Lees over de schoolweek van Jeannette Hendriks (560. Zij is Kwaliteitsondersteuner bij Skozok, een stichting met 31 scholen onder haar bestuur. Ze verdeelt haar tijd over BS Agnetendal, BS St. Martinus en BS De Pionier in Valkenswaard.

46 Grip op lezen
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer
Zowel leerkrachten als leerlingen vinden de lessen begrijpend lezen vanaf papier vaak niet aangenaam. Grip op lezen biedt een alternatief: ‘een methode als een boeiend boek, met herkenbare teksten in een superleuke omgeving!’, aldus de brochure.

50 Lezersactie / Service voor abonnees
Win een educatief pakket!