JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 97 (april 2013) Nr. 8

3 Droom en werkelijkheid
VAN DE REDACTIE
Magda van der Wulp

6 Stimuleer het lerende brein
Kim de Jong, Patrick Leenders
Hoe werkt het brein? Hoe breng je kennis en vaardigheden effectief over op je leerlingen? Dit artikel geeft inzicht in de onderwijspraktijk en praktische tips om je didactiek aan te scherpen.

12 Taal op de tuin
TAAL
Nienke Kwikkel, Ruus Walst
Kinderen ontwikkelen hun taal niet alleen in de taalles, maar op elk moment van de dag, zelfs buiten de schoolmuren. Het project Oogst Rekenen Taal richt zich onder meer op het versterken van de taaldidactische vaardigheden van schooltuinmedewerkers.

18 Tablets in de klas
ICT & MEDIA
Ineke Westbroek
iPads en Androids zijn in opmars in het onderwijs, ook op de basisschool. Op de Oscar Romeroschool in Rotterdam werken leerlingen in de klas met tablets. Hoe wordt de tabletcomputer ingezet en zal hij ooit boeken en schriften verdringen?

32 Democratie oefenen
ORIENTATIE OP MENS EN WERELD
Jimke Nicolai
Burgerschapsvorming en het oefenen van democratie in de klas moeten kinderen al doende leren. Door het dagelijkse leven van de groep te gebruiken als basis en het juiste gereedschap in te zetten, kun je hier een waardevolle invulling aan geven.

40 Bied adoptiekinderen de juiste hulp
SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING
Marion van Olst
Adoptiekinderen hebben in de basisschoolperiode vaker leer- en gedragsproblemen dan leeftijdsgenootjes. De kunst is om te herkennen of een probleem adoptiegerelateerd is, want met de juiste aanpak kunnen adoptiekinderen goed functioneren op school.

RUBRIEKEN

10 Spelend leren
WWW.JSW
Gerard DŸmmer
In de rubriek tips om alles uit de computer te halen voor het gebruik in de klas.

17 Voordeel voor abonnees
– Buitenspelen!
– Lichaamstaal
– Resultaat met rekenen
– Een vulkaan in mijn buik

22 Uitgelicht
– Pesten past niet
– Expeditie Moendoes
– Meesterapp
– Wij-leren.nl
– Docentenportaal Anne Frank
– Klasbord
– Watnou?

25 Sociaal leren
PRAKTIJK
Celeste Meijs, Maarten de Laat
Sociaal leren is een vorm van professionaliseren die voor leerkrachten veel positieve opbrengsten kan opleveren. In deze praktijkbijdrage lees je wat sociaal leren is en vind je een checklist waarmee je zelf na kunt gaan of het bij je past.

30 De schoolweek van Elna Lerk-de Wolf
SCHOOLWEEK
Elna Lerk-de Wolf (49) is vakleerkracht muziek op katholieke basisschool De Breede Hei in Amersfoort. Ze werkt twee ochtenden per week in groepen 3 tot en met 8, een half uur per klas (in totaal tien klassen).

36 Boekpromotie
OPEN BOEK
Jos Walta
Om kinderen het plezier in lezen bij te brengen en te laten behouden, dien je regelmatig nieuwe boeken aan te bieden. Dit doe je door leerlingen te enthousiasmeren, observeren en te verleiden.

39 Reflectie
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek
– Ontspannen is leuk!
– Vitale idealen; voorbeeldige praktijken
– Een vulkaan in mijn buik

45 Win de Canonliedjes
LEZERSACTIE

46 Het debat
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer
Sinds 2006 zijn scholen verplicht aandacht te besteden aan ‘actief burgerschap en sociale integratie’, met thema’s als: democratische beginselen, participatie en reflectie op identiteitsontwikkeling.

50 Verwacht in JSW
– Aanpak zwakke rekenaars
– Nieuwe gezinnen
– Schrijfonderwijs Octant
– Lezen met app