JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 96 (oktober 2011) Nr. 2

3 J/M
VAN DE REDACTIE
Geert Peeters

6 Rekenen buiten het boekje – Wiskundige thema’s uit de eigen leefwereld
REKENONDERWIJS
Ronald Keijzer, Corry Verschure
Hoe vul je het rekenonderwijs op de basisschool in? Moet je altijd nauwgezet de methode volgen of mag je ook eens ‘buiten het boekje’ denken? De Grote Rekendag biedt de mogelijkheid om leerlingen na te laten denken over reken/wiskundeproblemen uit hun eigen leefwereld.

12 Toetstekst als leergenre
TOETSEN
Karin van de Mortel
In het kader van opbrengstgericht werken willen we met toetsen meten hoe leerlingen presteren. Daarbij moet je voorkomen dat leerlingen struikelen over de toetsvorm, vraagstellingen en opgavevormen. Hoe bereid je leerlingen goed voor op leestoetsen?

18 Partnerschap leerkracht-ouders / Bouwen op vertrouwen
OUDERS
Tonnis Bolks
School en ouders horen bij elkaar. Samen kunnen ze meer voor een kind betekenen dan ieder afzonderlijk. het opbouwen van een goede relatie tussen leerkracht en ouders komt uiteindelijk de ontwikkeling van de kinderen ten goede. Welke houding laat je als leerkracht zien binnen die samenwerking.

32 Samen werken aan goed gedrag!
GEDRAGSONDERSTEUNING
Elsbeth Ruiterkamp, Hermine Grashof, Cathy van Tuijl
Uit de praktijk van alledag weten we dat leerkrachten zich in sommige gevallen handelingsverlegen voelen in de omgang met leerlingen met gedragsproblemen. In dit artikel beschrijven de auteurs hoe leerkrachten preventief kunnen handelen ten aanzien van gedrag.

38 Een schoolorkest op de basisschool
MUZIEKONDERWIJS
Astrid Scholten, Ben Hammerling
Muziek maken heeft een positieve invloed op kinderen. Maar hoe kun je als leerkracht aan de slag met muziek in de klas, zonder te hoge kosten te maken? De auteurs doen verslag van hun ervaringen met het opzetten van een schoolorkest op de basisschool.

RUBRIEKEN

10 Interactief
WWW.JSW
Gerard DŸmmer
Wil je alles uit je computer halen voor het gebruik in de klas? Hier elke maand tips om jezelf te professionaliseren, over werkvormen die je kunt toepassen, over het digibord, interessante websites en de nieuwste ontwikkelingen.

16 Mini-college
OPEN BOEK
Jos Walta, Marieke Baselmans
In de rubriek Open Boek vind je werkvormen om in de klas met jeugdliteratuur aan de slag te gaan. Deze maand staat het boek ‘Ik! Wie is dat’ (Zwijsen) centraal. Aan de hand van dit boek kan de leerkracht samen met leerlingen minicolleges verzorgen.

22 Kort & kort ICT

25 Sleutelboek
PRAKTIJK
Saskia Mastenbroek
Met deze praktijkbijdrage kun je op school aan de slag met leesbevordering. Het programma Rode Draad is hiervoor speciaal ontwikkeld. De praktijkbijdrage is geschikt voor leerlingen in de bovenbouw.

30 De schoolweek van: Mario van Dijk
SCHOOLWEEK
Een kijkje nemen in de keuken van een andere klas? Een andere school? Lees over de schoolweek van Mario van Dijk (33). Hij werkt vier dagen per week als leerkracht in groep 5/6 van basisschool Beurthonk in Odijk. EŽn dag per week werkt hij als ICT-cošrdinator op twee basisscholen in de gemeente Bunnik.

36 Doosjes
REKENOGEN
Vincent Klabbers
Mijn vrouw is dol op thee. Wanneer we samen op een terras zitten, hoef ik dus nooit te vragen wat ze wil drinken. Saai, kun je denken, maar ik vind het fantastisch. Want onder het genot van een glas wijn kijk ik met rekenogen naar het luxe verpakkingsmateriaal van de thee.

42 Schrijf ze!
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer
In deze rubriek Gereedschap bespreekt Joop Stoeldraijer iedere maand een lesmethode. Deze maand: Schrijf ze! (Schoolsupport). Deze methode leert kinderen creatief schrijven. En wie kan leerlingen hierbij beter begeleiden dan een echte schrijver?

46 Verhalen
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek
– Daltononderwijs: ‘Dalton werkt…’ van K. Groenevelt e.a.
– Sociale vaardigheden: ‘Het Grote Sociale Verhalen Boek’ van C. Gray.
– Dyslexie: ‘Protocol Leesproblemen en Dyslexie’ van F. Scheltinga e.a.