JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 96 (november 2011) Nr. 3

3 Een oog in het zeil
VAN DE REDACTIE
Magda van der Wulp

6 Schrijvertje spelen: Het Verhalenatelier
SCHRIJFACTIVITEIT
Tjalling Brouwer, Mari‘tte Hoogeveen
Voor kinderen is schrijven zonder twijfel de moeilijkst te leren taalvaardigheid. Maar ook veel leerkrachten moeten een flinke drempel over om het schrijfonderwijs te geven. Het Verhalenatelier is een werkwijze die kinderen met plezier leert schrijven in betekenisvolle contexten.

14 Wereldori‘ntatie en burgerschap
TROPENMUSEUM JUNIOR
Hans Dorst, Yvonne Leeman, Teus Zandsteeg
Wereldburgerschap leer je vooral door actief mee te doen – zowel binnen als buiten de school. Met de tentoonstelling ‘De Qi van China’ wil Tropenmuseum Junior een bijdrage leveren aan de opvoeding van kinderen tot nieuwsgierige, tolerante wereldburgers. Wat is het belang van deze tentoonstelling voor het vak wereldori‘ntatie.

20 Streepjes op de lege getallenlijn
REKENMODEL
Julie Menne
Een veelgebruikt rekenmodel in groep 3,4 en 5 is de lege getallenlijn. Deze lange horizontale lijn met daaroverheen een kort verticale streepje, zegt niet alle kinderen meteen iets. In dit artikel wordt een manier besproken om leerlingen de streepjes op de lege getallenlijn te laten begrijpen.

32 Ik zie, ik zie wat jij niet ziet… / Een kind met autisme in de klas
AUTISME
Freda Kingma
Kinderen met autisme verlenen op een andere manier betekenis aan wat ze waarnemen. Ze ervaren de wereld vaak als fragmentarisch, chaotisch en onvoorspelbaar. Dit vraagt om noodzakelijke aanpassingen in het onderwijs. Hoe kun je dit als leerkracht vormgeven zonder de onderwijsbehoefte van de overige leerlingen uit het oog te verliezen?

42 Leren van de omgevingscanon
SCHOOLOMGEVING
Jan de Bas
De geschiedenis van de omgeving van jouw basisschool kun je inzetten in het onderwijs. Veel leerkrachten zien deze mogelijkheid over het hoofd. Maar als je met kinderen een omgevingscanon samenstelt, zullen zowel de leerlingen als leerkracht de historische betekenis van de schoolomgeving gaan inzien.

RUBRIEKEN

10 Interactief
WWW.JSW
Gerard DŸmmer
Wil je alles uit je computer halen voor het gebruik in de klas? Hier elke maand tips om jezelf te professionaliseren, over werkvormen die je kunt toepassen, over het digibord, interessante websites en de nieuwste ontwikkelingen.

18 Vakmanschap
OPEN BOEK
Marieke Baselmans
In groep 7 en 8 is het belangrijk om de technische leesvaardigheid te onderhouden. Hoe geef je als leerkracht, ook zonder gebruik van een methode, doelgerichte instructie en effectieve inoefening? In deze Open boek een kijkje in drie klassen die werken volgens de aanpak VTL.

25 Wiki-werkstuk
PRAKTIJK
Mark van der Pol
Nier mee al die prachtige werkstukken en spreekbeurten alleen lezen, aanhoren en beoordelen. Je moet ze juist behouden, delen en opnieuw gebruiken. Deze praktijkbijdrage gaat over het maken van een wiki-werkstuk: iedere klas zijn eigen wiki.

30 De schoolweek van: Petra van de Wijngaard
SCHOOLWEEK
Een kijkje nemen in de keuken van een andere klas? Een andere school? Lees over de schoolweek van Petra van de Wijngaard. Op maandag, donderdagmiddag en vrijdag werkt ze als leerkracht in groep 7 van basisschool De Griffel in Zeist. De overige dagen is ze werkzaam als intern begeleider.

36 Kort & kort ICT

40 Laatste keer
REKENOGEN
Vincent Klabbers
Als er ŽŽn plaats is waar geoefende rekenogen plezier konden beleven, dan was het wel in JSW. Kijk maar naar de foto’s hiernaast. Dan zie je voorbeelden van wat rekenogen de afgelopen jaren hebben gezien.

46 Stap voor stap
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraaijer
In deze rubriek Gereedschap bespreekt Joop Stoeldraaijer iedere maand een lesmethode. Deze maand: Veilig Stap voor stap. Deze methode is een vertaling van de adviezen die vanuit verschillende landelijke leesverbetertrajecten aan scholen zijn gegeven.

50 Verhalen
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek
– Gaming: ‘Gamen en autisme’ met Toolkit Gezond Gamen van Herm Kisjes en Erno Mijland.
– Begrijpend lezen: ‘Lezen… denken… begrijpen’ van Mari‘tte Fšrrer en Karin van de Mortel.
– Coaching: ‘Co-teaching’ van Sandra Koot.