JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 96 (mei 2012) Nr. 9

3 Kunst van lezen
VAN DE REDACTIE
Ruud Barnhoorn
“Heb je dat ook, dat gevoel te moeten omgaan met een (te) grote hoeveelheid informatie? …”

6 Het driestappenplan van STAP
PASSEND REKENONDERWIJS
Els Schram, Annette van der Laan
Om het rekenonderwijs passend te maken voor leerlingen moet speciale onderwijsbehoeften, moeten leerkrachten vaak heel gericht aan bepaalde rekendoelen werken. De Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) heeft een stappenplan ontwikkeld dat helpt bij het kiezen van en gericht werken aan rekendoelen. Dit stappenplan is uitgewerkt in het digitale instrument STAP (SLO Tool Arrangementen Plannen).

14 Leeropbrengsten in de zandbak
OPBRENGSTGERICHT WERKEN EN SPEL
Cobi Boomsma, Wieke Bosch
Kun je spel en opbrengstgericht werken met elkaar combineren? De auteurs gaan in dit artikel in op de relatie tussen spel en opbrengstgericht werken. Spel (en de opvatting hierover) wordt verbonden aan de vijf indicatoren van opbrengstgericht werken, zoals gebruikt in het waarderingskader van de inspectie.

20 Jonge mantelzorgers vormen onzichtbare groep
ONTWIKKELINGSPROBLEMEN
Irma Ooievaar

Een kwart van de kinderen tussen de 6 en 23 jaar groeit op met een langdurig ziek gezins- of familielid. Naast het uitvoeren van allerlei huishoudelijke taken en het verzorgen van deze persoon, maken ze zich vaak zorgen of komen ze zelf zorg tekort. Een leerkracht die tijdig signaleert dat er iets aan de hand is, kan ontwikkelingsproblemen voorkomen.

30 Science in de basisschool
ONDERZOEKSVAARDIGHEDEN
Vincent Klabbers
De overheid stimuleert het onderwijsveld om meer kinderen te interesseren voor exacte vakken en om kinderen te leren onderzoek te doen als middel om kennis te verwerven. Het besef dat de aandacht hiervoor moet beginnen in de basisschool staat nauwelijks ter discussie. Hoe kunnen de genoemde beleidsdoelen handen en voeten krijgen?

36 SVIB en personeelsbeleid
ONDERWIJSBEGELEIDING
Marjan Beentjes
In de praktijk van de onderwijsbegeleiding blijkt dat steeds meer scholen een deel van hun nascholingsbudget besteden aan structurele coaching door middel van School Video Interactie Begeleiding. Leerkrachten voelen zich hierdoor gesteund in hun professionele ontwikkeling en directies versterken hiermee de kwaliteit van hun personeel.

RUBRIEKEN

10 Mind the map
WWW.JSW
Gerard DŸmmer
Wil je alles uit je computer halen voor het gebruik in de klas? Hier elke maand tips om jezelf te professionaliseren, over werkvormen die je kunt toepassen, over het digibord, interessante websites en de nieuwste ontwikkelingen.

18 Superjuffie
OPEN BOEK
Jos Walta
Met ‘Superjuffie’ heeft Janneke Schotveld een alom geprezen en veelgelezen boek geschreven. In 2012 verschijnt een tweede boek: ‘Superjuffie komt in actie!’ Beide boeken zijn heel geschikt om in de klas te gebruiken ten behoeve van leesbevordering.

23 Samenwerken
PRAKTIJK
Mark van der Pol
In deze praktijkbijdrage vind je voorbeelden van hoe je leerlingen snel en effectief kunt laten samenwerken. De verschillende vormen die aan de orde komen kun je in iedere les, op elk moment van de dag toepassen.

27 Lezersactie

28 De schoolweek van: Jaap van Lambalgen
SCHOOLWEEK
Een kijkje nemen in de keuken van een andere klas? Een andere school? Lees over de schoolweek van Jaap van Lambalgen (25). Hij werkt fulltime als leerkracht in groep 7B van basisschool de Ridderhof.

34 Uitgelicht
– Onderwijs Tiptool
– Villa Eeckhoorn
– Dans en sport
– Samen leermaterialen maken
– Rembrandt
– Gezond trakteren
– Slager in de klas
– Agenda

40 Werkvormen vervoegen
PENDELEN IN JE HOOFD
Vincent Klabbers
Werkvormen vervoegen is het op maat maken van een werkvorm zodat hij beter past bij jouw groep. De buitenkant van een werkvorm mag je gerust veranderen zolang de kern maar onveranderd blijft.

42 Take it easy
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer
In de rubriek Gereedschap bespreekt Joop Stoeldraijer ieder maand een lesmethode. Deze keer: Take it easy (ThiemeMeulenhof). Met het toevoegen van lesmateriaal voor groep 1 t/m 4 is dit een complete methode Engels geworden.

46 Ontwikkeling
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek
– Ontwikkeling van het jonge kind: ‘Mensenkinderen’
– Kleuters en werkhouding: ‘Werkhouding bij kleuters: toegepast in de klas en thuis’
– Learning by Doing: ‘Ervaringsleren: theorie en praktijk’

47 Service voor abonnees