JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 96 (juni 2012) Nr. 10

3 Nieuwsgierig
VAN DE REDACTIE
Mark van der Pol
“Albert Einstein zei het al: …”

6 Superdierenkaartjes
Erica de Goeij, Ans Veltman
Vorig jaar zomer deelde Albert Heijn superdierenkaartjes uit. Op de kaartjes staan allerlei wetenswaardigheden over superdieren. Deze informatie geldt als een rijke bron voor reken-wiskundeactiviteiten.

14 Omgaan met (faal)angst
Yvonne Schollaart
Angst kan re‘el zijn en kinderen helpen om beter op te letten en zo gevaar goed in te schatten. Maar het wordt anders als angst een kind gaat belemmeren om dat te doen wat het graag wil, zoals bijvoorbeeld lekker meespelen met andere kinderen op het plein. Wat kun je als leerkracht doen om kinderen met overmatige angst te helpen?

32 Passend onderwijs voor alle leerlingen / Naar een opvangmodel voor meer- en hoogbegaafden
Ron Oostdam, Lianne Sprangers
Hoe herken je hoogbegaafdheid als leerkracht en hoe ga je ermee om? Vragen die centraal staan in het project ‘Meerbegaafd’, dat op een groot aantal scholen in Almere wordt uitgevoerd. Het doel? Een adequate afstemming van het onderwijsaanbod op de individuele onderwijsbehoeften van deze specifieke groep leerlingen.

40 Seksuele vorming en weerbaarheid / Over kriebels, vlinders, ja- en neegevoelens
Marianne Cense, Bram Tuk
Met ingang van het nieuwe schooljaar worden scholen verplicht om in hun lessen aandacht te geven aan seksualiteit en seksuele diversiteit. Dat roept bij leerkrachten veel vragen op. Welke methoden zijn bruikbaar om kinderen op dit terrein zelfstandig en weerbaar te maken? En leveren dergelijke methoden daadwerkelijk iets op?

RUBRIEKEN

10 Pinterest
WWW.JSW
Wil je alles uit je computer halen voor het gebruik in de klas? Hier elke maand tips om jezelf te professionaliseren, over werkvormen die je kunt toepassen, over het digibord, interessante websites en de nieuwste ontwikkelingen.

18 Boekenkring
OPEN BOEK
Marieke Baselmans
Kinderen lezen graag boeken waar een medeleerling of leerkracht enthousiast over vertelt. Doe hier je voordeel mee en laat kinderen praten over hun favoriete boek in een boekenkring. Zorg ook voor een eigen inbreng.

21 Taalinkoppertje
PRAKTIJK
Tjalling Brouwer
Voetballiefhebber of niet, het zal niemand ontgaan dat in deze periode het EK voetbal gespeeld wordt. Maar ook als je verklaard tegenstander bent van de oranjegekte biedt deze periode ook unieke kansen. Het EK is een rijke bron voor betekenisvol taalonderwijs.

25 Overzicht artikelen
Jaargang 96 [2011/2012] gerubriceerd op onderwerp.

29 Lezersactie

30 Verstand van gevoel
PENDELEN IN JET HOOFD
Vincent Klabbers
Een milliliter is een inhoudsmaat. In het metrieke stelsel kom je hem tegen, maar ook in een spuitje van de dokter. Een leerkracht die dit gegeven gebruikt in het onderwijs, heeft verstand van gevoel.

37 Meerwaarde
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek
– ‘Het succes van tweetalig opvoeden’
– ‘Omgaan met Asperger in de klas’
– ‘Duurzaam innoveren binnen smalle marges’

38 Uitgelicht
– Schaaklessen
– Wereldvraagstukken
– Seksuele diversiteit
– Mindmappen
– Schoolgebouw
– Verkeersquiz
– Rekenhulpkaart

44 De schoolweek van: Eline Polman
SCHOOLWEEK
Een kijkje nemen in de keuken van een andere school? Een andere klas Lees over de schoolweek van Eline Polman (21). Eline staat tijdens haar LIO stage voor groep 6 op de Groen van Prinstererschool in De Bilt.

46 Engels
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer
In de rubriek Gereedschap bespreekt Joop Stoeldraijer elke maand een lesmethode. Deze keer: twee methodes Engels voor leerlingen vanaf groep 5 (Pearson), geschikt voor leerlingen die al in de onderbouw Engels krijgen.

51 Service voor abonnees