JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 96 (januari 2012) Nr. 5

3 Leidsters …
VAN DE REDACTIE
Ruud Barnhoorn
“In 1985 was de integratie tussen kleuteronderwijs en lager onderwijs een feit…”

6 Een bredere kijk op dyslexie

Terry van de Beek
Kinderen met dyslexie zijn niet te vangen in algemene beschrijvingen. Achter ieder kind schuilt een ander verhaal en ieder kind reageert anders op zijn situatie. Hoe kinderen met dyslexie omgaan, heeft invloed op hun zelfredzaamheid en hun zwakke en sterke kanten. Een bredere kijk op deze kinderen helpt hun sterke kanten naar voren te halen.

12 Getalwaardekaartjes / Leren over de waarde van getallen
Dirk van der Straaten
Veel kinderen in Nederland hebben problemen met de schrijfwijze en uitspraak van grote getallen. Met behulp van getalwaardekaartjes kan de leerkracht aan dit probleem werken. De directe koppeling van getallen aan de uitspraak werkt verhelderend en biedt een ingang om tot de juiste schrijfwijze te komen.

18 Pengreep en gebruik van schrijfmateriaal / Potlood of pen?
Alger van Hagen
De keuze voor het aanschaffen van het juiste schrijfmateriaal levert bij schoolteams nogal eens hoofdbrekens op. Hoe meer kennis er is over hoe kinderen een bepaalde greep hanteren, des te beter kan een school kiezen welk schrijfmateriaal er aangeschaft moeten worden. Dit artikel geeft informatie over pengrepen en adviezen voor het gebruik van schrijfmateriaal.

32 Actief leren in Ghana / Lessen voor het onderwijs in Nederland
RenŽ van Engelen
Leerkracht, auteur en onderwijscoach RenŽ van Engelen reisde met een groep Nederlandse jongeren naar Ghana. Op het gebied van actief leren leverden ze gezamenlijk een bijdrage aan het onderwijs aldaar. Wat kunnen wij in Nederland leren van het onderwijs in Ghana?

38 Zesstappen aanpak woordenschatonderwijs
Ellen Joosten, Carola Riemens
Toonaangevend wetenschapper Robert Marzano (2004) noemt het hebben van achtergrondkennis een van de meest belangrijke factoren voor schoolsucces. Hij stelt het gelijk aan woordenschat en pleit voor een zesstappen aanpak gericht op het vergroten van achtergrondkennis vaan leerlingen.

RUBRIEKEN

10 Mobiel
WWW.JSW
Gerard DŸmmer
Wil je alles uit je computer halen voor het gebruik in de klas? Hier elke maand tips om jezelf te professionaliseren, over werkvormen die je kunt toepassen, over het digibord, interessante websites en de nieuwste ontwikkelingen.

16 Versjes
OPEN BOEK
Jos Walta
Het schrijvend echtpaar Marian Busser en Ron Schršder heeft ruim driehonderd boeken op hun naam staan en meer dan duizend versjes. In 2012 vieren ze hun 25-jarig schrijversjubileum. Daarom, en met de Nationale Voorleesdagen op komst, extra aandacht voor hun oeuvre.

22 Kort & kort ICT
– Agenda
– Risico’s
– Eerste hulp bij Klachten
– Wetenschap en techniek
– Portretten
– Duizend jaar
– Tools digibord
– Cito oefenen
– 21st Century skills

25 Wingo / Spingo
PRAKTIJK
Tjalling Brouwer
Deze praktijkbijdrage bestaat uit twee spelidee‘n die je kunt inzetten om de woordenschat van leerlingen te verbeteren en/of te verdiepen: Wingo en Spingo.

30 De schoolweek van: Mieke Conradus
SCHOOLWEEK
Een kijkje nemen in de keuken van een andere klas? Een andere school? Lees over de schoolweek van Mieke Conradus (27). Ze werkt drie dagen per week als leerkracht groep 5/7 op PCBS ‘Ichtus’ in Apeldoorn.

36 Vakmanschap van een leerkracht
PENDELEN IN JE HOOFD
Vincent Klabbers
Je kunt de kennis van een leerkracht vergelijken met de stenen in een muur. Er is met vakmanschap en metselspecie ŽŽn geheel gemaakt. Zo is het ook met de kennis van een leerkracht. Een vakman of vakvrouw herken je aan zijn of haar vermogen om kennis te verbinden.

42 Reken zeker
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer
In de rubriek Gereedschap bespreekt Joop Stoeldraijer ieder maand een lesmethode. Deze maand: ‘Reken zeker’. In samenwerking met de Stichting Goed Rekenonderwijs bracht Noordhoff Uitgevers in 2010 deze methode voor de groepen 3 tot en met 8 op de markt.

46 Verhalen
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek
– Gespreksvaardigheden: ‘Praten met kinderen op school’
– (Hoog)begaafdheid: ‘Knappe koppen in de klas: wat (hoog)begaafde leerlingen nodig hebben in het onderwijs’
– Filosoferen: ‘Filosoferen met kinderen’