JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 96 (december 2011) Nr. 4

Thema: OGW – OPBRENGSTGERICHT WERKEN

3 Spaghettimodel
VAN DE REDACTIE
Tjalling Brouwer
“Wie kent ze niet, de termen ‘datamuur’ en ‘meetgestuurd werken’. Maar ken je ook al het ‘spaghettimodel’?”

6 Interview minister Van Bijsterveldt
THEMA
Tjalling Brouwer, Magda van der Wulp
Opbrengstgericht werken is een van de speerpunten uit het beleid van minister Van Bijsterveldt. De redactie van JSW legde de minsiter enkele vragen voor. Wat zijn de opbrengsten tot nu toe?

14 Opbrengstgericht werken in een professionele cultuur
THEMA
Herman Kolthof
Hoe zorg je ervoor dat leerkrachten aan het stuur staan van hun eigen ontwikkeling? En wie neemt de leiding in veranderprocessen? Dit artikel biedt een handvat om aan de slag te gaan met veranderingen die te maken hebben met het verbeteren van schoolresultaat.

20 zOEFi, Nationale Oefenimpuls / Rekenopbrengsten genereren en onderhouden
THEMA
Marjolein Kool
Elke dag tien minuten klassikaal interactief oefenen met zOEFi-programma (Freudnethal Instituut) verstevigt de rekenbasis van zwakke en sterke rekenaars. De speelse, cošperatieve activiteiten worden geprojecteerd op het digitale bord en zorgen voor plezier en rekenopbrengsten.
Rectificatie: het goede webadres is www.fi.uu.nl/zoefi

32 Samenhang OGW en HGW / Planmatig en cyclisch onderwijsopbrengsten verhogen
THEMA
Arjan Clijsen, No‘lle Pameijer,, Ad Kappen
Wat is de samenhang tussen opbrengstgericht werken (OGW) en handelingsgericht werken (HGW)? Scholen stellen vaak deze terechte vraag. In dit artikel besteden de auteurs hier aandacht aan. Een combinatie van HGW en OGW biedt scholen de kans om planmatig en cyclisch de opbrengsten van hun onderwijs te verhogen.

38 Leg de lat hoog / Sociaal-emotionele ontwikkeling en OGW
THEMA
Kees van der Wolf
Bij opbrengstgericht werken formuleer je concrete doelstellingen voor leerlingen, waarna alle betrokken partijen zich richten op het realiseren van deze doelen. Maar focussen op opbrengsten en toetsresultaten zou bij kinderen met gedragsproblemen niet werken. Toch zullen ook zij aan de slag moeten. Hoe kun je ze daar het beste bij helpen?

42 Aan de slag met mondelinge taalvaardigheid
THEMA
Martine Gijsel, Maud van Druenen
Hoe breng je het mondelinge taalniveau van leerlingen in kaart? Aan welke doelen moet worden gewerkt? Dit artikel laat zien dat opbrengstgericht werken niet alleen voor geschreven taal, maar ook voor mondelinge taal noodzakelijk en mogelijk is.

46 Bevorderen van kwaliteit / Simpele investering, maximale opbrengst
THEMA
Jules Pieters
Wanneer de leerkracht investeert in het onderzoeken van een probleem op school of helpt bij het ontwikkelen van lesmateriaal, wordt hij eigenaar van een vernieuwing. Hij draagt daardoor bij aan een succesvolle invoering van het ontwikkelde materiaal. Dit heeft een positieve invloed op opbrengstgericht werken.

RUBRIEKEN

10 Interactief
WWW.JSW
Gerard DŸmmer
Wil je alles uit je computer halen voor het gebruik in de klas? Hier elke maand tips om jezelf te professionaliseren, over werkvormen die je kunt toepassen, over het digibord, interessante websites en de nieuwste ontwikkelingen.

18 Opbrengstgericht lezen
OPEN BOEK
Martijn Hensgens
In deze aflevering van Open boek wordt ingegaan op de opbrengsten van leesbevordering. Leesbevordering is noodzakelijk voor effectief en opbrengstgericht onderwijs. Want als leerling niet begrijpt wat er gevraagd wordt, kan hij/zij een opgave ook niet goed maken.

25 Kindplan
PRAKTIJK
Elly Paardekooper, No‘lle Pameijer
Leerlingen medeverantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces. Een mooi doel, maar hoe bereik je dat? Deze praktijkbijdrage beschrijft een werkwijze waarbij leerlingen in overleg met hun leerkracht doelen voor de komende periode vaststellen. Leerlingen kunnen op deze wijze een actieve bijdrage leveren aan het vergroten van de opbrengsten van hun onderwijs.

30 De schoolweek van: Margriet Janssen
SCHOOLWEEK
Een kijkje nemen in de keuken van een andere klas? Een andere school? Lees over de schoolweek van Margriet Janssen (53). Ze werkt vier dagen per week als adjunct, taalcošrdinator, remedial teacher Master-SEN (master Special Educational Needs), bouwcošrdinator van de bovenbouw en leerkracht van groep 3 op basisschool De Lemborgh in Limbricht.

36 Kort & kort ICT
– Schoolsucces
– Inspectie
– Gelukskoffer
– Resultaten
– Betrokkenheid
– Hersentraining
– Klasseplan

50 Planmatig
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek
– HGW: ‘Handelingsgericht werken in de klas’ van No‘lle Pameijer e.a.
– OGW: ‘Opbrengstgericht werken met en in de pabo’ van Roger Meijer.
– Planmatig handelen: ‘Zorg voor kleuters: bewust planmatig handelen binnen de kleuterklas’ van Johan Eichhorn.