JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 96 (april 2012) Nr. 8

3 Positief?
VAN DE REDACTIE
Magda van der Wulp
” … niet langer denken in problemen, maar ‘oplossingsgericht ontzorgen’…”

6 Beter begrip door vloeiend lezen
LEESONDERWIJS
Karin van de Mortel
Leerlingen leren tekst lezen en krijgen feedback op snelheid en correctheid. Hun leesprestaties worden hier ook op beoordeeld. Maar lezen is meer dan het snel en correct opzeggen van woorden. De auteur houdt een pleidooi om het belang van leesbegrip en expressie in het leesonderwijs te benadrukken.

14 Gezond gedrag op de basischool / ‘H, wat jammer, een witte boterham…’
GEZOND GEDRAG
Marc van Bijsterveldt
Het bevorderen van een gezonde leefstijl is een zaak van lange adem. En je bent er ook niet met een paar lessen over gezonde voeding en voldoende bewegen. Alle activiteiten van de school moeten elkaar versterken, zo leert de ervaring van de Prins Bernhardschool in Zoetermeer.

20 Zomerscholen in Nederland / ‘Juf, mag ik volgend jaar weer?’
ZOMERSCHOOL
Denise Bontje, Karin Hoogeveen, Karin Vaessen
Dit artikel schetst een beeld van zomerscholen in Nederland als een van de vormen van leertijdverlenging, daarbij gebruikmakend van een inventarisatie onder zomerscholen in het basisonderwijs. Wat levert de zomerschool op en hoe kun je er als team mee aan de slag?

32 Voorkom een ‘zorgvacuŸm’ / Wachttijd behandeling bij GGZ-instellingen
GGZ
Oda Bauhuis
Het vermoeden van een psychiatrische stoornis bij een kind en de handelingsverlegenheid die dit op school met zich meebrengt, is een belangrijke reden om een kind aan te melden bij een GGZ-instelling. Helaas bestaat tussen aanmelding en diagnose vaak een lange wachttijd, waarin niets met het kind gebeurt. Wat kan de school doen om een zorgvacuŸm te voorkomen?

40 Opbrengstgericht werken en spel / Spel als basisvaardigheid
SPEL EN ONTWIKKELING
Cobi Boomsma, Wieke Bosch
De auteurs kijken vanuit spel en ontwikkeling door spel naar opbrengstgericht werken. Want: spel en spelen zou, naast rekenen, taal en alle andere vakgebieden, een belangrijke plaats in moeten nemen binnen het basisonderwijs.

RUBRIEKEN

10 Zoeken
WWW.JSW
Gerard DŸmmer
Wil je alles uit je computer halen voor het gebruik in de klas? Hier elke maand tips om jezelf te professionaliseren, over werkvormen die je kunt toepassen, over het digibord, interessante websites en de nieuwste ontwikkelingen.

18 Lezen en schrijven
OPEN BOEK
Jos Walta
In 2000 kreeg David Almond een Zilveren griffel voor ‘De schaduw van Skellig’. Het vervolg (of beter, het boek dat daaraan vooraf gaat) ‘Mijn naam is Nina’ kwam in 2011 uit. Juist dat boek zet aan tot het schrijven van verhalen.

25 Individueel plan
PRAKTIJK
Elly Paardekooper, Nšelle Pameijer
Handelingsgericht werken (HGW) raakt steeds meer ‘ingeburgerd’ in het basisonderwijs. Deze praktijkbijdrage gaat over hoe de aanpak voor een individuele leerling een plek kan krijgen in het groepsplan.

29 Lezersactie

30 De schoolweek van: Saskia van Schaik
SCHOOLWEEK
Een kijkje nemen in de keuken van een andere klas? Een andere school? Lees over de schoolweek van Saskia van Schaik (31). Ze werkt bijna fulltime als leerkracht in groep 4 aan de basisschool de Malelande in Amersfoort.

38 Uitgelicht
– Hygi‘ne
– Geografie
– Olympische spelen
– Ga voor gezond
– Krachtmeting
– Anne Frank Krant
– Agenda

44 Niveaus in de lift
PENDELEN IN JE HOOFD
Vincent Klabbers
Rekenonderwijs is als een reis maken met een lift. Vanaf de begane grond ga je in stappen naar hoger gelegen verdiepingen. De leerkracht drukt op de juiste knop. Hij weet wanneer kinderen toe zijn aan een hoger niveau of beter even terug kunnen keren naar een lager niveau.

46 Leeslink
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer
In de rubriek Gereedschap bespreekt Joop Stoeldraijer ieder maand een lesmethode. Deze keer: Leeslink (Malmberg), een digibordmethode waarmee volgens de auteurs alle kerndoelen voor begrijpend lezen gehaald worden.

50 Mindfulness
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek
– Mindfulness: ‘Mindful omgaan met kinderangsten’
– Angststoornis: ‘Angst bij kinderen’
– Gedragsstoornis: ‘Minder dwars en driftig’