JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 95 (september 2010) Nr. 1

3 Helemaal FIT?
VAN DE REDACTIE
Tjalling Brouwer

6 Kinderboekenweek 2010: ‘De Grote TekenTentoonstelling – beeldtaal in kinderboeken’
Jos Walta
Verwoorden en verbeelden. In dit artikel laat de auteur zien dat in onze visueel ingestelde maatschappij tekst en beeld bijna gelijkwaardig zijn.

12 Meten te lijf!
Ronald Keijzer, Maaike Wijnia
De achtste Grote Rekendag die dit voorjaar gehouden werd, had als thema ‘Meten te lijf’. Via meten met en aan het lijf stuiten leerlingen op interessante meetproblemen en leren die op te lossen. De auteurs doen verslag van een passende rekenactiviteit. Schuivend en draaiend meetonderwijs.

18 Buitenspelen? Een zaak van kinderen alleen?
Suzanne Goorhuis, Dinie van der Aalsvoort
Spelen is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. Leerkrachten kunnen hierin een actieve rol spelen. Dit artikel geeft informatie over de rollen die je als leerkracht kunt innemen om kinderen te betrekken bij het buitenspelen.

32 Canon jeugdliteratuur voor de basisschool: Leesplezier als doel

Joop Stoeldraaier
Uit onderzoek blijkt dat het leesplezier van kinderen is afgenomen. Een canoncommissie stelde zichzelf tot doel om dit leesplezier een impuls te geven door het samenstellen van een lijst met aantrekkelijke en kwalitatief goede boeken voor kinderen.

36 Achtstegroepers en werkwoordspelling
PEILINGSONDERZOEK
Jannemieke van der Gein
Leerlingen beheersen de werkwoordspelling goed aan het einde van de basisschool. De auteur laat zien hoe goed precies en vergelijkt schrijfwerk van achtstegroepers met dat van eindexamenkandidaten havo en vwo.

42 Segregatie tegengaan

Ineke Westbroek
Ouders mengen, school doet de rest? Segregatie in het onderwijs blijft een hardnekkig verschijnsel. Verontruste ouders, leerkrachten, schooldirecteuren, politici en beleidsmakers zoeken naar maatregelen die scholen tot een afspiegeling van de buurt moeten maken.

RUBRIEKEN

10 www.jsw

16 Werken met beeldtaal
OPEN BOEK
Jos Walta
Het thema van de Kinderboekenweek vraagt om werkvormen die woord en beeld met elkaar verbinden: illustraties verwoorden en teksten verbeelden. Het accent ligt op het communicatieve aspect van beeldtaal en niet op de techniek van het illustreren.

22 Kort & kort ICT

25 Leesrups
PRAKTIJK
Ruud Barnhoorn
De Kinderboekenweek is hŽt moment om op school aandacht te besteden aan lezen. Maar natuurlijk niet alleen in de Kinderboekenweek! In deze praktijkbijdrage tips voor leesactiviteiten door het jaar heen. Zoals een leesrups maken.

30 De schoolweek van…

SCHOOLWEEK
De schoolweek van Tim Dekker op de Obs. Prins Willem Alexander in Beusichem.

40 Klok
REKENOGEN
Vincent Klabbers
Een klok is een instrument om tijd te meten. Ze zijn er in soorten en maten. Overal kun je ze bewonderen: thuis, aan de buitenkant van gebouwen, in binnen en buitenland. Doe dit eens, liefst samen met de kinderen in je groep.

46 Estafette Nieuw

GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer
Uitgeverij Zwijsen heeft Estafette vernieuwd: het heet nu Estafette Nieuw. Deze methode voor technisch lezen heeft zich aangepast aan de nieuwe AVI-normen van het Cito en biedt passende en uitdagende teksten op elk niveau.

50 Rekenen
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek