JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 95 (oktober 2010) Nr. 2

3 Tevreden
VAN DE REDACTIE
Geert Peeters

6 Ook rekenen heeft taal nodig
TAALGERICHT VAKONDERWIJS
Anne Coos Vuurmans, Dolly van Eerde
Rekenen kan niet zonder taal. In elke vorm na rekenonderwijs moeten procedures uitgelegd worden en door interactie in realistisch rekenonderwijs speelt taal een grote rol. Dit artikel bespreekt mogelijke taalvalkuilen.

12 Handelingsgerichte groepsplannen
Wijnand Gijzen
Dit artikel biedt handvatten aan scholen die overwegen om handelingsgericht te gaan werken met groepsplannen. Wat zijn de verschillen met het gangbare werken met groepsplannen en wat is de meerwaarde van de nieuwe werkwijze?

18 Flitsen met vingers
Julie Menne
Vanaf groep 1 kan begonnen worden met ‘vingerflitsen’: getallen tonen door vingers in de lucht te steken en de kinderen bijvoorbeeld vragen om het na te doen. De auteur laat zien hoe het flitsen met vingers de leerlijn voor het rekenen tot 10 en verder van dienst kan zijn.

32 Morele vorming op de basisschool

Charles Hamburger
Gedragsproblemen van leerlingen staan momenteel hoog op de agenda van teamvergaderingen. Rooms-katholieke basisschool Aquamarijn in Nijmegen koos voor een nieuwe aanpak: het aanleren van deugden..

42 Grip op informatieve teksten

BEGRIJPEND LEZEN
Angelique van der Pluijm
Uit de praktijk blijkt dat een te hoog percentage leerlingen het begrijpend lezen niet goed onder de knie heeft en daarnaast lezen allesbehalve leuk vindt. Hoe zorgen we ervoor dat de leerlingen deze teksten gaan begrijpen?

RUBRIEKEN

10 www.jsw


22 Kort & kort ICT

25 Filosoferen

PRAKTIJK
Monique Touwen
Jonge kinderen hebben vaak originele denkbeelden. Hoe ouder ze worden, hoe meer deze worden verdrongen door conventionele beelden. Met deze praktijkles neem je kinderen mee in een verhaal, op zoek naar oorspronkelijkheid en idee‘n.

30 De schoolweek van…

SCHOOLWEEK

38 Sprookjes

OPEN BOEK
Jos Walta
De sprookjes van Grimm en Andersen worden nog steeds, hertaald en voorzien van kleurrijke illustraties, uitgegeven. Het afgelopen jaar zijn er weer nieuwe prentenboekenseries en verzamelbundels uitgekomen.


40 Postzegel
REKENOGEN
Vincent Klabbers
Vanaf 1 juli 2010 staat er geen prijs meer op de postzegel, maar het cijfer 1 of 2. Een begin van een nieuw tijdperk. Postzegels vertegenwoordigen een bepaalde geldwaarde, die nu niet meer zichtbaar is. Een interessant onderwerp voor mensen met rekenogen.

46 Verkeerskunsten
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer
Veel huidige verkeersmethoden richten zich vooral op theoretische verkeerseducatie. Verkeerskunsten voorziet in kant en klare praktijklessen om kinderen vaardig te maken in het verkeer en te leren hoe ze veilig met verschillende situaties om te kunnen gaan.

50 Groot worden
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek