JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 95 (november 2010) Nr. 3

3 Een onderzoekende houding
VAN DE REDACTIE
Geert Peeters

6 Dyscalculie
Hans van Luit
Dyscalculie is een stoornis op het gebied van rekenen die grote beperkingen met zich mee kan brengen. Wat kun je als leerkracht precies doen om leerlingen met dyscalculie te begeleiden en hoe signaleer je het vroegtijdig.

12 Van prototype tot Žcht spŽl
Chiel van der Veen, Tonny Bruin
Op Basisschool De Klim-Op in Purmerend stapte groep 8 twee maanden lang, twee uur per week, in de rol van educatieve spelletjesontwerper. Het resultaat: zes prachtige spellen, zes bijpassende reclamefilmpjes en 27 enthousiaste leerlingen. Hoe kregen de leerkrachten dit voor elkaar en wat leverde het op?

18 Bereikt de brede school haar doelen?
Anne-Marie de Ruijter
Steeds meer leerkrachten werken bij een brede school. Sommigen met enthousiasme, anderen vinden dat er wel veel bij komt kijken. Onderwijsadviesbureau APS ontwikkelde met drie pilot brede scholen een instrument waarmee brede scholen na kunnen gaan hoe zij ontwikkelingskansen van kinderen vergroten.

34 Leerlingen en leerkrachten over rekenonderwijs

Marlies van der Burg, Marianne Espeldoorn-Finke
Er wordt veelvuldig gediscussieerd over wat goed rekenonderwijs is en hoe we dat het beste vorm kunnen geven. Vooral ontwikkelaars en vakdidactici zijn daarbij aan het woord. Dit artikel laat zien hoe leerkrachten en leerlingen zelf over hun eigen rekenonderwijs denken.

44 ‘Kinderen gaan verbanden zien’

Trees van der Hoogt
Veel scholen hebben de wens om taaldoelen te koppelen aan zaakvakken. Dit gebeurt in de praktijk vaak incidenteel en het kan lastig zijn om er structuur in aan te brengen. Basisschool Sint Jan te Enschede ging met dit onderwerp aan de slag.

RUBRIEKEN

10 Verzamelplaats
WWW.JSW
Gerard DŸmmer
Wil je alles uit je computer halen voor het gebruik in de klas? Elke maand geeft Gerard DŸmmer tips om jezelf te professionaliseren, over werkvormen die je kunt toepassen, over het digibord, interessante websites en de nieuwste ontwikkelingen.

22 Kort & kort ICT

25 Map erop los
PRAKTIJK
Tjalling Brouwer
Door te werken met ‘mindmaps’ en andere visuele schema’s kunnen leerlingen de aangeboden lesstof beter onthouden en/of hun voorkennis beter ordenen. Deze praktijkbijdrage biedt concrete suggesties voor de inzet ervan bij lezen, schrijven en spreken-luisteren.

30 De schoolweek van…

SCHOOLWEEK
De schoolweek van Mirjam Remijnse op de openbare basisschool De Tolter in Meppel.

32 Uitslag schrijfwedstrijd
REDACTIE
De schrijfwedstrijd “Yes! ik ben juf! (of meester)’ van JSW is gewonnen door Hilde Reesink met het verhaal ‘Een soapserie is er niets bij…!’ Haar verhaal werd samen met dat van Eugenie van Dijck (‘Wereldburgers in de dop’) en Kim Boonstra (‘woorden met een M’) door de jury geselecteerd en op de website van JSW geplaatst. Vervolgens konden lezers hierop stemmen. Hilde’s verhaal leverde het merendeel van de stemmen op.

38 Lezen in lagen

OPEN BOEK
Jos Walta
Als je een tekst in lagen leest haal je alles op het niveau van leestechniek, begrip, beleving en interpretatie uit de leerlingen. Dit die niveaus met elkaar te verbinden, versterk je de algehele kwaliteit van het lezen. iedere tekst is bruikbaar voor deze werkwijze.


42 Koek
REKENOGEN
Vincent Klabbers
Het is mij niet eerder opgevallen dat een koekje zo weinig kost en dat ze soms verpakt zijn in extreem grote hoeveelheden. De neiging is groot om al die smakelijke calorie‘n tot je te nemen. Verstandiger is het om koekjes niet op te eten, maar om ermee te rekenen.

46 Spelling
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer
Iedere leerling in Nederland moet de spelling van de open en gesloten lettergrepen leren. Dat er zo veel verschillende soorten uitleg zijn, kan verwarrend zijn, zeker voor de leerlingen die spelling een kwelling vinden. ik zet de meest gebruikte spellingleergangen op een rijtje en bespreek ‘Zo leer je kinderen lezen spellen’ (ZLKLS) van JosŽ Schraven.

54 Kinderbrein
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek