JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 95 (mei 2011) Nr. 9

3 Innovatief onderwijs
VAN DE REDACTIE
Ruud Barnhoorn

6 Hiaten bij hoogbegaafde kinderen
‘AANGEPAST’ ONDERWIJS
Raphaela Carrire
In het ‘aangepast’ onderwijs aan hoogbegaafde kinderen wordt vaak overgegaan tot versnelling in de leerstof. Hierdoor zullen niet alle stappen van de methode letterlijk behandeld worden. Als gevolg hiervan kunnen kinderen later leerstof tegenkomen die ze nog niet beheersen of snappen. Is de angst van basisscholen voor zulke hiaten gerechtvaardigd?

12 Bepaal je eigen koers
DOELGERICHT ZAAKVAKONDERWIJS
Anja Kamphuis-Van den Bedem, Inge Brons-Seunti‘ns
Academische basisschool DOK12 biedt onderwijs aan waarin kinderen hun talenten zo goed en volledig mogelijk kunnen ontwikkelen. Door te werken met ‘Kernconcepten’ krijgen de leerlingen inzicht in zichzelf, hun directe omgeving en de wereld om hen heen. De school maakt hen (mede)verantwoordelijk voor hun eigen leer- en ontwikkelingsproces.

20 De knikkercommissie
VREEDZAME SCHOOL
Leo Pauw
Hoewel scholen dezer dagen vooral worden aangesproken op hun opbrengsten, wordt er ook van ze verwacht dat ze een goed aanbod hebben op het terrein van de sociale competentie en burgerschapsvorming. dat het een met het ander kan samengaan, bewijst de vreedzame school.

32 Pionieren met buitenklassen
NATUUR OP SCHOOL
Sophie Sliepen
Openslaande klasdeuren naar een weiland, bos, duin of tuin, een boer adopteren, blokuren ‘groen’ inroosteren, groene hoeken in de klas … allemaal wensen van leerkrachten in het kader van de pilot-opleiding ‘Natuur als Leerschool’. Hoe betrek je de natuur meer bij de school?

42 Stiltemomenten in het basisonderwijs
DE KRACHT VAN STILTE
Bert Jurling
Kinderen groeien in toenemende mate op in een wereld vol geluid. Het onderwijs levert hieraan een flinke bijdrage met onder andere interactieve lessen, educatieve software en oefening voor mondig burgerschap. Maar is er ook nog plaats voor stilte in het onderwijs?

RUBRIEKEN

10 Onderzoek
WWW.JSW
Gerard DŸmmer
Wil je alles uit je computer halen voor het gebruik in de klas? Hier elke maand tips om jezelf te professionaliseren, over werkvormen die je kunt toepassen, over het digibord, interessante websites en de nieuwste ontwikkelingen.

16 Toneellezen
OPEN BOEK
Jos Walta
Toneelteksten lezen is een uitstekende manier om aandacht aan leestechniek, begrip en beleving te besteden. Want als je een tekst wilt spelen, moet je die eerst kunnen lezen, begrijpen, interpreteren. .

25 Schilderijen
PRAKTIJK
Magda van der Wulp
Deze praktijkbijdrage richt zich op het beschouwen van schilderkunst en is geschikt voor de midden en bovenbouw. In een gesprek vergelijken kinderen twee schilderijen met hetzelfde thema.

30 De schoolweek van: Coby Stuiver
SCHOOLWEEK
Een kijkje nemen in de keuken van een andere school? Een andere klas? Lees over de schoolweek van Coby Stuiver (50). Ze werkt fulltime als intern begeleider er remedial teacher (3,5 dag) op de Parkenschool in Apeldoorn, geeft invulling aan de ‘rugzak’-uren en is voor enkele uren per week werkzaam als stagebegeleider, verbonden aan de PABO te Arnhem (HAN).

36 Kort & kort ICT

40 Moza•ek
REKENOGEN
Vincent Klabbers
Wanneer je leerkracht bent in het basisonderwijs, denk je bij het woord ‘moza•ek’ al snel aan moza•ekdoosjes, aan Fršbel en aan meetkunde. Wie het internet bezoekt, ziet dat moza•ek ook een kunstvorm is met een lange en rijke geschiedenis.

46 Timboektoe
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraaijer
‘Timboektoe’ is een nieuwe methode voor voortgezet technisch lezen in groep 4 t/m/ 8. Met de methode heb je op ieder niveau de mogelijkheid om aan leesbevordering te doen.

50 Hersenen
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek
– Hersentraining: ‘Helder denken : de routeplanner voor je brein’ van Kees Kraaijeveld & Suzanne Weusten.
– Hersenonderzoek: ‘Wij zijn ons brein : van baarmoeder tot Alzheimer’ van Dick Swaab.
– Gaming: ‘Videogameverslaving: een zoektocht naar erkenning’ van Khaled Ben Abid.