JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 95 (maart 2011) Nr. 7

2 Kwaliteit
VAN DE REDACTIE
Geert Peters
Er is weer reuring in het onderwijs…

6 Wat brengt een nieuwe methode op?
OPBRENGSTGERICHT WERKEN / BEGRIJPEND LEZEN
Charles Kalkhoven, Aad Hooijmans
Opbrengstgericht werken bij begrijpend lezen. Hoe realiseer je optimale leeropbrengsten bij de invoering van een nieuwe methode? De auteurs reiken handvatten aan voor hoe je als school de invoering van een nieuwe methode kunt evalueren, daarbij speciaal kijkend naar de opbrengsten.

12 Naar een opbrengstgerichte rekendidactiek
OPBRENGSTGERICHT WERKEN / REKENDIDACTIEK
Brenda van de Fliert, Dook Kopmels
Singapore staat al jaren bovenaan in het internationaal onderzoek naar rekenprestaties van kinderen. Wat maakt de Singapore aanpak zo succesvol? En hoe kun je deze toepassen in je rekenlessen? Dit artikel gaat in op de kenmerken van deze aanpak?

18 Maatjes om van te leren
PLUSKLAS
Lianne van Popering-van der Steen
Hoogbegaafde kinderen uit Veenendaal en omgeving gaan een keer in de week een dagdeel naar de plus-klas, waar ze in contact komen met andere hoogbegaafden. Ze nemen daar als ontwikkelingsgelijken geen uitzonderingspositie meer in en dat komt hun ontwikkeling ten goede.

32 Begeleid hardop lezen
EFFECTIEVE INTERVENTIE
Henk Blok, Ron Oostdam, Conny Boendermaker
Effectieve interventie voor achterblijvende lezers.Wie kent ze niet, leerlingen die bij het leren lezen achter blijven? Als zulke leerlingen niet extra geholpen worden, dreigen ze de aansluiting met het onderwijs te verliezen. Een mogelijke aanpak hiervoor is het begeleid hardop lezen.

42 Meer mannen voor de klas
PABOYS
Ineke Westbroek
Bijna 85 procent van de leerkrachten in het basisonderwijs is vrouw. Weinig mannen willen naar de pabo. Toch wijst recent onderzoek uit dat er behoefte is aan meer evenwicht in de samenstelling van het personeel. Daarom organiseren pabo’s pilot’s van ‘mannenklassen’ en aanpassingen van curricula om meer mannelijke studenten te trekken.

RUBRIEKEN

10 Multimediaal
WWW.JSW
Gerard DŸmmer
Wil je alles uit je computer halen voor het gebruik in de klas? Wil je alles uit je computer halen voor het gebruik in de klas? Hier elke maand tips om jezelf te professionaliseren, over werkvormen die je kunt toepassen, over het digibord, interessante websites en de nieuwste ontwikkelingen.

22 Meegroeiboeken
OPEN BOEK
Jos Walta
Meegroeiboeken zijn aantrekkelijk om het lezen thuis te stimuleren, bijvoorbeeld om de zomerdip in groep 4 op te vangen. Een voorbeeld van een goede serie boeken is Vos en Haas, maar er zijn meer goede series meegroeiboeken.

25 Gruiten
PRAKTIJK
Ruud Barnhoorn
Kinderen die genoeg groenten en fruit eten en regelmatig bewegen, zitten beter in hun vel en leren makkelijker. Scholen hebben belangstelling voor het stimuleren van gezond eten. In deze praktijkbijdrage vind je praktische informatie en een groente en fruittest voor alle leerlingen.

30 De schoolweek van: Ingeborg Sandman
SCHOOLWEEK
Een kijkje nemen in de keuken van een andere school? Een andere klas? lees over de schoolweek van Ingeborg Sandman (25). Ingeborg werkt twee dagen per week als leerkracht op de Jan Lighthartschool in Bilthoven en drie dagen per week op cbs Nije Kroost in Zeist.

36 Kort & kort ICT

40 Horeca
REKENOGEN
Vincent Klabbers
Tijdens de afgelopen vakantie zat ik een paar dagen in zo’n Roompothuisje. Op dringend advies van mijn vrouw bleef mijn laptop thuis. Mijn fototoestel mocht gelukkig wel mee. Zo kon ik toch een beetje doorwerken. Wist je dat restaurants en cafeetjes dikwijls een rekenbord bij de ingang zetten.

46 Strategisch
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraaijer
Strategisch lezen en spellen is een leesmethode, bedoeld voor groep 2 tot en met groep 8, met een aanpak die afwijkt van gangbare werkwijzen. De strategische benadering is gebaseerd op neurologische inzichten betreffende het lees en spellingsproces.

50 Ontwikkeling
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek