JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 95 (juni 2011) Nr. 10

3 In Holland inholland
VAN DE REDACTIE
Tjalling Brouwer

6 Twee vliegen in ŽŽn klap!
ZAAKVAKKEN EN TAAL
Willy van ElsŠcker, Mienke Droop
Kinderen ontwikkelen hun taalvaardigheid het beste door zelf over een onderwerp te lezen, te praten en er daarna over te schrijven. Zaakvakken zijn bij uitstek geschikt om betekenisvol te werken aan mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden. Dit artikel biedt suggesties om zaakvakken uit te breiden met talige activiteiten.

12 Een andere aanpak
OPBRENGSTGERICHTE SPELLINGSLESSEN
Dolf Janson
Veel schoolteams ervaren een (groot) verschil tussen resultaten op de spellingstoetsen van hun methode en die op de Cito-toetsen of de spontane spelling buiten de spellingslessen. Dit artikel geeft daarvoor een verklaring en geeft mogelijkheden om de spellingslessen anders aan te pakken.

32 Dramales voor stille kinderen
DRAMA
Esther de Koning
Sommige kinderen praten weinig en maken moeilijk contact met de leerkracht en hun klasgenoten. Deze kinderen kunnen baat hebben bij de inzet van drama in de klas, om hun zelfvertrouwen en woordenschat te vergroten.

42 Lessen in mediawijsheid / Omgaan met nieuwe media
MEDIAWIJSHEID
Jan de Bas
Het onderwerp ‘mediawijsheid’ duikt voortdurend op in agenda’s van scholen, pabo’s, politici en culturele instanties. Meer dan de helft van de ouders vindt dat scholen meer over digitale media moeten praten. Er is behoefte aan didactische informatie, maar het aantal boeken dat over mediawijsheid verscheen, is gering.

RUBRIEKEN

10 Advies
WWW.JSW
Gerard DŸmmer
Wil je alles uit je computer halen voor het gebruik in de klas? Hier elke maand tips om jezelf te professionaliseren, over werkvormen die je kunt toepassen, over het digibord, interessante websites en de nieuwste ontwikkelingen.

16 Visie op lezen
OPEN BOEK
Jos Walta
Leesbevordering wordt langzamerhand erkend als betekenisvolle basis van het leesonderwijs. Zonder een onderliggende visie blijft het echter een samenraapsel van losse, leuke, activiteiten. In deze aflevering geeft de auteur van deze rubriek zijn visie.

21 Reclame
PRAKTIJK
Geert Peters
Deze praktijkbijdrage gaat over reclame en is bedoeld voor de bovenbouw: groep 6, 7 en 8. Kinderen weten wat reclame is en waar het dient, maar doorzien ze alle tips en trucs En kunnen ze het inzetten voor eigen gebruik.

25 Overzicht artikelen uit JSW, jaargang 95 (2010/2011)

30 De schoolweek van: Elly van de Kemp
SCHOOLWEEK
Een kijkje nemen in de keuken van een andere klas? Een andere school? Lees over de schoolweek van Elly van de Kemp (54), fulltime werkzaam op basisschool de Regenboog in Apeldoorn, locaties Woudhuis en Osseveld. Ze is intern begeleider van groep 4 t/m 8, unitleider van groep 3, 4 en 5 en op woensdag groepsleerkracht in groep 4.

36 Kort & kort ICT

40 Koopknop
REKENOGEN
Vincent Klabbers
Binnenkort is mijn vrouw jarig. Ze wordt vijftig. Haar lievelingsdrank is thee en op subtiele wijze heeft ze laten weten dat ze als cadeau graag een nieuwe theepot wil. Niet zo romantisch. Ik weet het. Maar rekentechnisch gezien is deze aankoop zeer de moeite waard.

46 Lezen in beeld
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraaijer
In deze Gereedschap aandacht voor ‘Lezen in beeld’ (Zwijsen), een methode voor strategisch leesonderwijs voor groep 4 t/m 8. De methode werkt met zes leesstrategie‘n om teksten aan te pakken.

50 Integratie
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek
– Intercultureel onderwijs: ‘Een klas vol kleur: omgaan met culturele diversiteit’ vanRobert Teune.
– ICT in het basisonderwijs: ‘ICT voor de klas’ van Gerard DŸmmer.
– Onderwijsvernieuwing: ‘Vonken en vinken: vernieuwing in het basisonderwijs’ van Ruud Kouijzer.