JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 95 (januari 2011) Nr. 5

3 Marokkanen op school
VAN DE REDACTIE
Johan Bosma
“Gedurende mijn onderwijsloopbaan heb ik veel Marokkaanse kinderen in mijn klas gehad: leuke, lieve en intelligente kinderen, ….”

6 Natuur en techniek onderwijzen
Ellen Rohaan
Jonge kinderen zijn nieuwsgierig, willen de wereld om hen heen onderzoeken en ontdekken. Leerkrachten spelen een belangrijke rol bij het in stand houden en stimuleren van die nieuwsgierigheid. Om hen op de juiste wijze te prikkelen en uit te dagen, hebben leerkrachten kennis en kunde nodig. Weten wat en hoe. “Waarom heeft een dag 24 uur?”, “Wat gebeurt er met ….”.

12 Train het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling
John Jeninga, Erik van Meersbergen, Jos Louwe
Planmatig en systematisch omgaan met onderlinge verschillen tussen leerlingen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling leidt soms tot handelingsverlegenheid. Een speciaal ontwikkeld web-based simulatieprogramma helpt bij het in kaart brengen, analyseren en clusteren van de ondersteuningsbehoeften van alle leerlingen.

18 Samenwerken aan leren lezen
Henk Blok, David kranenburg
Na de zomervakantie hebben de zwakste leerlingen vaan de grootste terugval in hun leesontwikkeling. Om het niveau vast te houden en te voorkomen dat terugval optreedt, kun je proberen om ouders directer te betrekken bij het onderwijs: ouders als didactische partners.

34 Volop beweging op het schoolplein
BEWEGINGSONDERWIJS
Liesbeth Jans, Lars Borghouts
Het behouden van een actieve leefstijl bij kinderen is een belangrijke doelstelling, zoals beschreven in de kerndoelen van het (bewegings)onderwijs. Wat kun je als leerkracht doen om kinderen volop te laten bewegen tijdens het buitenspelen?

42 Functionele schrijfopdrachten en feedback / Verbetering van werkwoordspelling

Michiel Santegoeds
Veel leerlingen uit groep 8 vervoegen werkwoorden tot de meest wonderbaarlijke constructies. De auteur ging op zoek naar mogelijkheden om leerlingen in de bovenbouw de regels te kunnen laten toepassen.

RUBRIEKEN

10 Verzamelplaats
WWW.JSW
Gerard DŸmmer
Wil je alles uit je computer halen voor het gebruik in de klas? Elke maand geeft Gerard DŸmmer tips om jezelf te professionaliseren, over werkvormen die je kunt toepassen, over het digibord, interessante websites en de nieuwste ontwikkelingen.

22 Kort & kort ICT

25 Zintuigen
PRAKTIJK
Geert Peeters
Het komt nog wel eens voor dat er bij geschikt weer korte buitenlesactiviteiten worden georganiseerd. Dat gebeurt vaak in het kader van wereldori‘ntatie, verkeer, tekenen of meten. De basis is telkens de inzet van zo veel mogelijk zintuigen.

30 De schoolweek van…
SCHOOLWEEK
De schoolweek van groepsleerkracht Gerbert Gerritsen op de Koningin Wilhelmina School in Voorthuizen.

33 NOT 2011


38 Leesautobiografie
OPEN BOEK
Jos Walta
Een leesautobiografie, die in het voortgezet onderwijs in opdracht wordt gemaakt, biedt een terugblik op boeken die een leerling zich nog herinnert van thuis en (basis)school.


40 Thermometer
REKENOGEN
Vincent Klabbers
Binnen warm en buiten sneeuw. Dit kun je voelen en op de thermometer ook zien. De winter biedt nieuwe rekenkansen.

46 EarlyBird Early Bird
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer
Op initiatief van de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) ontstond in 2003 EarlyBird, bedoeld om jonge kinderen Engels te leren. In de loop der jaren is deze methodiek door ervaring en wetenschappelijk onderzoek steeds verder uitgewerkt.

54 Gedrag
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek