JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 95 (december 2010) Nr. 4

Thema: MEDIAWIJSHEID

3 Wijsheid geboden
VAN DE REDACTIE
Tjalling Brouwer
“Een tijdje terug zag ik een intrigerend filmpje….”

6 Waarom mediawijsheid / Ontstaan en nut van mediawijsheid
THEMA
Freek Zwanenberg, Justine Pardoen
School is de plek bij uitstek waar kinderen kunnen leren omgaan met mediawijsheid. Maar hoe doe je dit op een zinvolle manier? Stichting Mijn Kind Online, een expertisecentrum op het gebied van jeugd en nieuwe media, gaat er in het onlangs verschenen ‘Handboek Mediawijsheid op School‘ uitvoerig op in.

13 Wegwijs in mediaonderwijs
THEMA
Martine Verstraete
De media spelen een steeds grotere rol in onze samenleving. Leerkrachten hebben vaak moeite met het bepalen van de manier waarop ze er in hun lessen aandacht aan besteden. Bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid kunnen leerkrachten op een laagdrempelige manier kennismaken met de verschillende aspecten van mediagebruik in de klas. In dit artikel enkele suggesties.

18 Burgerschapsvorming en de digitale wereld / De jonge burger is mediawijs
THEMA
Jan de Bas
Dit artikel gaat over de betekenis van nieuwe media voor de jonge digitale burger. De centrale vraag luidt: hoe kunnen digitale media worden benut bij burgerschapsvorming in het basisonderwijs?

32 De bieb als mediacoach / Mediaondersteuning van de openbare bibliotheek
THEMA
Saskia Mastenbroek
Mediacoachers in de openbare bibliotheek verzorgen educatieve programma’s over mediagebruik, informatievoorziening en mediaopvoeding Wat kan de bibliotheek op het gebied van media en mediawijsheid voor de basisschool betekenen.

36 Internetvaardigheden van kinderen / Omgaan met internet

THEMA
Els Kuiper

Internet lijkt in de ogen van kinderen makkelijk te gebruiken, omdat je met weinig moeite toegang hebt tot veel informatie.

42 Omgaan met cyberpesten / Mag je zomaar ingrijpen?
THEMA
Niels Baas
Bij online pesten maakt de pester gebruik van moderne technologie om zijn slachtoffer te treiteren. De auteur vroeg kinderen van elf en twaalf jaar oud naar hun ervaringen met cyberpesten en naar hun advies om dit probleem aan te gaan. Hoe moet een leerkracht volgens hen reageren? Niels Baas ontdekte dat deze leerlingen goed weten wat een leerkracht niet mag doen bij online pesten.

RUBRIEKEN

9 Top 10 Mediawijsheid/ICT
THEMA
Bert Wijman

Veelgestelde vragen en antwoorden

10 E-learning
WWW.JSW
Gerard DŸmmer
Wil je alles uit je computer halen voor het gebruik in de klas? Elke maand geeft Gerard DŸmmer tips om jezelf te professionaliseren, over werkvormen die je kunt toepassen, over het digibord, interessante websites en de nieuwste ontwikkelingen.

16 Jeugdboeken en digitalisering
OPEN BOEK
Sandra van Bruinisse
De steeds verdergaande digitalisering heeft invloed op auteurs en uitgeverijen die zich bezig houden met kinderboeken. Welke ontwikkelingen zijn er? Een beknopt overzicht.

22 Kort & kort ICT

25 Medialessen
PRAKTIJK
Magda van der Wulp
In deze praktijkbijdrage aandacht voor de site Medialessen.nl. En een voorbeeld van een les op deze site: ‘Anna’s vrienden’, voor leerlingen uit groep 5 en 6. Met behulp van een internetsite en een lesbrief denken leerlingen in deze les na over privacy op internet.

30 De schoolweek van…
SCHOOLWEEK
De schoolweek van Lisette Neijzen, werkzaam als bovenschools ICT-cošrdinator binnen de stichting Haarlem Schoten.

46 VAL junior
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer
Sinds 2000 wordt ‘Virtual Action Learning’ toegepast binnen zeer uiteenlopende opleidingen: van verpleegkunde tot sociaal-pedagogische hulpverlening, van medicijnen tot business administration, van opleidingen voor verzekeringsadviseur tot docentenopleidingen. En nu is er ook ‘VAL junior‘ voor de basisschool!

50 Mediawijs
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek