JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 95 (april 2011) Nr. 8

2 Drie maal drie
VAN DE REDACTIE
Magda van der Wulp

6 Het belang van taalaanbod bij interactie
INTERACTIE
Ruud Walst
Wat zie je voor je als je denkt aan een interactieve taalklas? Negen van de tien leerkrachten zullen als eerste reactie geven: een klas met kinderen die praten met elkaar of met de juf/meester. Maar interactief onderwijs is meer. Taalaanbod van de leerkracht is zeker zo belangrijk.

12 Kleurrijke scholen
KWALITEIT
Joop Smits
De verschillen in kwaliteit tussen kleurrijke scholen zijn enorm. Van de meeste kleurrijke scholen zijn de leeropbrengsten onder de maat. Een klein deel van de scholen presteert echter excellent. Vijf succesfactoren verklaren het verschil. Deze ‘Schijf van vijf’ kan behulpzaam zijn bij het verbeteren van de leeropbrengsten.

18 Een goede relatie met ouders opbouwen… v——r het nodig is
OUDERPARTICIPATIE
Mari‘lle Rutten, Lenie van Lieverloo, Susan de Boer
Als je de relatie tussen de school en de ouders belangrijk vindt, zul je er als schoolleider of leerkracht in moeten investeren. Een respectvolle en open benadering, waarbij ouders serieus worden genomen en zich erkend voelen, is daarbij cruciaal.

32 Spelling verbeteren
OPBRENGSTGERICHT WERKEN
Els Schram
Opbrengstgericht werken is momenteel een van de centrale thema’s als het gaat om onderwijsverbetering. De Voorwegschool (Heemstede) wilde de opbrengsten van het spellingsonderwijs verhogen. In samenwerking met SLO onderzocht de school welke stappen hiervoor nodig zijn.

42 Laat het maar ‘draaien’
BUITENSPELEN
Ben Schapendonk
Buitenspelen is een dagelijks terugkerende activiteit van kinderen. De organisatie van spelen speelt een grote rol, want goed en veilig spelen gebeurt niet altijd vanzelf, zeker als veel kinderen gebruikmaken van een (beperkte) ruimte. Wat is de rol van de leerkracht hierin?

RUBRIEKEN

10 Uitwisseling
WWW.JSW
Gerard DŸmmer
Wil je alles uit je computer halen voor het gebruik in de klas? Wil je alles uit je computer halen voor het gebruik in de klas? Hier elke maand tips om jezelf te professionaliseren, over werkvormen die je kunt toepassen, over het digibord, interessante websites en de nieuwste ontwikkelingen.

22 Mondriaan
OPEN BOEK
Jos Walta
Omdat in september een Mondriaantentoonstelling in het Gemeentemuseum wordt gehouden, zijn op initiatief van dat museum twee boeken over de schilder Mondriaan verschenen: Keepvogel en Kijkvogel en Mister Orange. Maar ook Schaap maakt een schilderij is Mondriaan aanwezig.

25 Talenten
PRAKTIJK
Tjalling Brouwer
Op school leren kinderen taal, lezen, rekenen en nog een groot aantal andere vakken. Het streven is om ‘uit ieder kind te halen wat erin zit’. Anders geformuleerd: een school moet werken aan de talentontwikkeling van kinderen.

30 De schoolweek van: Anja Brandse
SCHOOLWEEK
Een kijkje nemen in de keuken van een andere school? Een andere klas? Lees over de schoolweek van Anja Brandse (55). Ze werkt fulltime als leerkracht groep 3 op de Bornwaterschool in Bloemendaal, is ICT-cošrdinator en LB-leerkracht Taal-lezen.

36 Kort & kort ICT

40 Brood
REKENOGEN
Vincent Klabbers
Een van mijn zonen eet iedere morgen twee witte boterhammen met hagelslag. Maar gisteren bedacht ik dat dit toch niet helemaal klopt. Hij laat namelijk systematisch een vierde deel onaangeroerd liggen. Vreselijk, zou je denken, behalve wanneer je er een breukensom in ziet.

46 Actief burgerschap
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraaijer
De plichten en rechten die horen bij burgerschap zijn op de achtergrond geraakt. Scholen moeten helpen om de afgenomen betrokkenheid tussen burgers onderling en tussen burgers en overheid te herstellen. Gaat dit lukken met Kijk in mijn wijk?

50 Burgerschap
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek