JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 94 (september 2009) Nr. 1

3 Onderwijshart
VAN DE REDACTIE
Iris van den Berg

6 Eten en snoepen / Boeken verslinden met de Kinderboekenweek 2009
Jos Walta
Het thema ‘Aan tafel! Eten en snoepen in kinderboeken’ van de Kinderboekenweek 2009 schotelt kinderen een aantal smakelijke boeken voor. Hier vind je werkvormen waarmee je de boeken op gepaste wijze kunt ‘opdienen’.

12 Maatschappelijk (samen)werk
Edward van Westrene
De rol van schoolmaatschappelijk werk is niet voor alle leerkrachten even duidelijk. Waarover kun je contact hebben met de smw’er en waarover niet? En op welk moment schakel je hem of haar in?

18 Dagelijkse instructies
Sjoerd Huitema
Elke basisschool telt tegenwoordig een aantal kinderen die voorheen naar het speciaal onderwijs zouden zijn gegaan. Zo zorg je ervoor dat toch alle individuele leerlingen in een klas (bij rekenen!) aan hun trekken komen.

32 Overstap leestoets

Karin van de Mortel
Overstappen van de oude AVI- en DMT naar nieuwe toetsprocedure Technisch Lezen? Dit artikel schets de overgang van de oude naar de nieuwe situatie, ondersteund met een aangepaste toetskalender.

46 Voor(oor)delen van het digibord

Sabine Lit
Het digitale schoolbord vervangt langzaam aan het vertrouwde zwarte schoolbord. De auteur geeft een helder overzicht van de praktische voordelen van het digibord en rekent af met nog bestaande vooroordelen.

RUBRIEKEN

10 www.jsw

22 Kort & Kort ICT
ICT

25 Maak een naamdicht
PRAKTIJK

30 De schoolweek van

36 Eten en snoepen

OPEN BOEK

40 Tegel
REKENOGEN

42 Rekenrijk
GEREEDSCHAP

50 Evolutie
VAN DE STAPEL