JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 94 (maart 2010) Nr. 7

3 Pabo(ot)
VAN DE REDACTIE
John Bronckhorst

6 Handelingsgericht werken op school
No‘lle Pameijer, Sonja de Lange, Tanja Beukering
Veel scholen verbeteren de kwaliteit van hun onderwijs en leerlingbegeleiding met behulp van HGW. In dit artikel bespreken de auteurs de eerste vier uitgangspunten. Deze bieden een kader voor reflectie en kwaliteitsverbetering.

12 Man of vrouw voor de klas
Gerda Geerdink
Al jaren zijn er meer vrouwelijke dan mannelijke leerkrachten. De auteur legt uit dat deze feminisering minder kwalijk is dan vaak wordt geschetst. Waarom maken we ons er juist nu zorgen over?

20 Wiki-werkstukken
Carla Desain
Volgens de Vier in Balans Monitor 2009 van Stichting Kennisnet kan ict ‘bijdragen aan het verbeteren van de leerprestaties’. Wat is het effect van ict op de samenwerking tussen leerlingen.

33 Passende video begeleiding

Marijke Bouwhuis
Videobegeleiding is een krachtig middel om leerkrachten op de werkvloer te ondersteunen bij het omgaan met verschillen tussen kinderen. Hoe speelt deze vorm van begeleiding een rol bij passend onderwijs.

40 Sterrenschool

Connie Harkema
De Sterrenschool biedt vijfsterrenonderwijs aan kinderen en meer vrijheid voor ouders. Een uitdagende handreiking voor scholen die willen inhaken op de huidige maatschappelijke trends.

RUBRIEKEN

10 Netwerk
WWW.JSW
Professionalisering, werkvormen, websites, digibord, nieuwste ontwikkelingen

18 Leesbevordering
OPEN BOEK
Jos Walta
Een toelichting op de visie op lezen en leesbevordering die aan de cursus Open Boek ten grondslag ligt. Deze cursus wordt in het kader van ‘Kunst van Lezen’ landelijk gegeven.

25 Denkgesprekken
PRAKTIJK
Tjalling Brouwer
Over het belang van blijvende aandacht voor het vergroten van de mondelinge taalvaardigheid.

30 De schoolweek van…

SCHOOLWEEK
De schoolweek van Donja Hoevers op de Vreedzame basisschool De Piramide in Utrecht.


36 Kort en Kort ICT


38 Paasei
REKENOGEN
Vincent Klabbers
Een ei is ook een aantrekkelijk rekending…

46 Alles in 1
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer

50 Ouders en school

VAN DE STAPEL
– Opvoedingsstress
– Ouderparticipatie
– Hyperactiviteit