JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 94 (juni 2010) Nr. 10

3 Onveranderbaar
VAN DE REDACTIE
Johan Bosma

6 De nieuwe Cito-spellingtoets
Anna Bosma, Truus van Eekhout, JosŽ Schraven
In 2006 bracht het Cito de nieuwe Citospellingstoets op de markt. Leerkrachten en IB’ers stelden de afgelopen jaren diverse vragen over de gewijzigde opzet van deze toets. Meet een meerkeuzetoets bijvoorbeeld wel hetzelfde als een dictee? De auteurs geven antwoord.

12 Ontwikkeling van een speelleerlandschap
Yvon Schuler
Ontwikkelingsgericht Onderwijs biedt kinderen levensechte speel en leersituaties. In dit kader ontwikkelde basisschool De Brug een nieuwe buitenruimte om de leerlingen meer dan traditionele speeltoestellen en stoeptegels te bieden. “Zand in het boek mag best.”

25 Overzicht artikelen uit JSW, jaargang 94 (2009/2010)

32 Integratie in de wijk
Floor Oostendorp
Sinds enkele jaren is bij de wet vastgelegd dat scholen zich moeten inzetten om actief burgerschap en sociale integratie bij hun leerlingen te bevorderen. Leerlingen en scholen uit verschillen wijken moeten elkaar gaan ontmoeten. Hoe worden kinderen goede burgers? Hoe organiseer je dat?

36 Wat kinderen vertellen in de rekenles: spiegel voor de leerkracht

Belinda Trouw
Doelgericht en diagnosticerend lesgeven is de sleutel tot kwaliteitsverbetering van het reken-wiskunde onderwijs. Een middel dat hiervoor ingezet kan worden, is het kind zelf. Hoe beter je als leerkracht leert kijken naar kinderen, hoe doelgerichter je les kunt geven.

42 Het leren van de toekomst

Conie Harkema
Leerlingen op basisschool De Schakel behandelen drie weken lang de geplande lesstof. Niet met lesboeken en werkschriften, maar met PDA’s (Personal Digital Assistant), podcasts (geluidsbestanden op internet) en touchtables (touchscreen als tafelblad). Betekent deze moderne manier van lesgeven een verrijking voor het onderwijs of is er slechts sprake van een hype?

RUBRIEKEN

10 www.jsw

16 Kort en Kort ICT

18 Schoolbibliotheek
OPEN BOEK
Jos Walta
De schoolbibliotheek bestaat uit een variatie aan boekensoorten die het kijken en lezen op verschillende manieren prikkelen. In deze ‘Open Boek’ een overzicht met een actueel voorbeeld per genre.

21 Beweeg

PRAKTIJK
Tilly de Jong, Jeannette van Sleeuwen
Sporten en bewegen is niet altijd vanzelfsprekend. Het ene kind zit op judo, terwijl de ander vooral achter de computer zit. Omdat beweging en sport een grote rol spelen in de strijd tegen overgewicht Žn je er lekker fit van wordt, is het goed er de aandacht op te vestigen.

30 De schoolweek van…

SCHOOLWEEK
De schoolweek van Marloes Geerlings, leerkracht ZMLK in de praktijkgroep van brede school Dynamica in Zaandam.

40 Kralen
REKENOGEN
Vincent Klabbers
Een pot met daarin heel veel kralen. De kleuren zijn vrolijk en gevarieerd. Volgens de productinformatie zijn het er vijftienduizend. De vraag kan niet uitblijven of dit aantal klopt. We gaan op onderzoek uit.

46 Piramide tweede generatie
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer
Tot halverwege 2008 was Piramide met name bedoeld voor kinderen van drie tot zeven jaar. de nieuwe serie peuterprojecten (2008/2009) is geschikt voor kinderen vanaf twee jaar. Ook verscheen Piramide voor nul tot tweejarigen. En er zijn meer vernieuwingen.

50 Internetgedrag
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek