JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 94 (december 2009) Nr. 4

Thema: LEERKRACHT 2.0

3 Duizendpoot

VAN DE REDACTIE
Tjalling Brouwer

6 Leerkracht van de 21ste eeuw
Gerrit Vrieze, Hans van Gennip
Hoe boeiend het beroep van leerkracht ook is, er is veel beroepszeer onder leerkrachten. In deze bijdrage schetsen de auteurs een wenselijk toekomstbeeld: de leerkracht van de 21ste eeuw.

12 Professionaliseren door keuzes maken
Jan Hooiveld
Als leerkracht moet je jezelf ontwikkelen tot een professionele beroepsoefenaar. Keuzes maken en verantwoorden is hiervan een kenmerk. Wat kiest een leerkracht en hoe komen die keuzes tot stand?

18 Wat is goed vakmanschap
Magda van der Wulp
Wat vindt Tineke van der Steen ‘Leraar van het jaar 2009’ goed vakmanschap? Dit zijn volgens haar enkele belangrijke eigenschappen van een goede leerkracht.

22 Gids op de digitale snelweg

Jan Barendse
Wanneer je je kinderen wilt leren verantwoord met het internet om te gaan, dan kunnen ouders daar zeker een handje helpen. Ze zet je internet optimaal in als communicatiemiddel tussen school, leerlingen en ouders.

30 Wat is een goede juf of meester?

Tjalling Brouwer, Johan Bosma
De auteurs stelden kinderen van drie verschillende basisscholen de vraag: ‘Wat vinden jullie nu een goede leerkracht?’ Hun bevindingen staan in dit artikel.

38 School en (sport)vereniging

Rianne de Groot
De ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’ steunt gemeenten die een combinatiefunctionaris willen aanstellen. Hoe wordt zo’n combinatiefunctionaris ingezet en welke ervaringen zijn ermee opgedaan?

46 Orde houden is van alle tijden

Peter Teitler
Kinderen vragen om duidelijke regels en grenzen. Orde houden is dus geen doel op zich, maar een voorwaarde voor het geven van kwaliteit goed onderwijs. Hoe doe je dat?

RUBRIEKEN

10
www.jsw

16 Onderwijzer
OPEN BOEK
Jos Walta

25 Bekwaamheidseisen
PRAKTIJK
Magda van der Wulp

36 Kort en Kort ICT


42 Take it easy
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer
Nieuwe methode Engels

50 Beroepsrollen
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek
– De vijf rollen van de leraar
– Lerende leraar
– De leraar als pedagoog en didacticus: bijdragen van onderwijsonderzoekers