JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 94 (april 2010) Nr. 8

3 Opbrengstgericht
VAN DE REDACTIE
Tjalling Brouwer

6 Gamen in de klas
Erno Mijland
Kinderen groeien steeds meer op met games. Maar binnen de muren van de school is dat hooguit ‘iets voor erbij’. Tijd voor het onderwijs om de koudwatervrees te overwinnen en een brug te slaan naar de wereld van het gamen.

12 Handelingsgericht werken op school
No‘lle Pameijer, Sonja de Lange, Tanja van Beukering
In het vorige nummer van JSW kwamen de eerste vier uitgangspunten van HGW aan de orde. In dit artikel bespreken de auteurs de uitgangspunten vijf tot en met zeven.

20 Zet jezelf centraal
Annelies Boutellier
Van elk type kind word je enthousiast? Waarin stimuleer je kinderen graag? Hoe belangrijk is je werk voor je? Iedere leerkracht heeft een eigen voorkeur. Samen reflecteren maakt veel over jezelf duidelijk.

33 Partners in onderwijs en opvoeding

Jan de Bas
De Volkskrant organiseert in samenwerking met Kennisnet en ThiemeMeulenhoff zes landelijke debatten over knelpunten in het onderwijs. De auteur doet verslag van het tweede debat. Zijn ouders en scholen onvoldoende partners in onderwijs en opvoeding.

40 Bevrijd van verzwaard toezicht

Eveline Storms
School Lievenshove was de eerste vso-school waar de onderwijsinspectie ingreep en kwam zelfs onder direct toezicht van de minister. Hoe kreeg schoolbestuur Het Driespan de school Žn zichzelf weer op de rails?

RUBRIEKEN

10 www.jsw

18 Tutorlezen
OPEN BOEK

25 Ontdekplek
PRAKTIJK

30 De schoolweek van…

SCHOOLWEEK

36 Kort en Kort ICT


44 Chocolade
REKENOGEN
Vincent Klabber

46 Wijzer door natuur & techniek
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer

50 Wijs worden

VAN DE STAPEL