JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 93 (oktober 2008) Nr. 2

3 Wilhelmus van wantrouwen
REDACTIE
John Bronkhorst

6 Probleem oplossen? Intu•tie!
Jo Nelissen
Dagelijks voeren we handelingen uit, zonder dat we erbij stil staan. Een tandarts controleert een gebit, een taxichauffeur rijdt naar schiphol, we doen de voordeur op slot. Zolang zich geen problemen voordoet, gebeurt dit automatisch. Is er wŽl een probleem (motorstoring, sleutel zit klem), dan moet dat worden opgelost. Dit kan systematisch, maar ook: intu•tief.

12 Op de bres voor krijtbord
Astrid Scholten, Ben Hamerling
In vergelijking tussen het digitale en het analoge schoolbord, komt de laatste regelmatig als verliezer uit de bus. Onterecht. Om scholen te behoeden voor een al te haastige keuze voor verwijdering van het klassieke schoolbord, volgt hier een pleidooi voor de functionaliteit van beide borden.

18 Begeleiding schakelklassen
Dineke de Hair
Met ingang van het schooljaar 2006-2007 stelt het ministerie van OCW middelen ter beschikking voor de landelijke invoering van schakelklassen. Hoe gaat het nu met de gevormde schakelklassen? Zijn er manieren om het werken in deze klassen te optimaliseren.

32 Meertaligheid in Friesland
Connie Harkema
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat meertaligheid op diverse fronten verrijkend is voor kinderen. In dit kader kan het Fries een positieve bijdrage vormen. Hoe komt het dan dat Friesland lager scoort met de Cito-toets?

38 Betrokken bij de brede school
Marg™t Koekkoek, Olga Aussems
Wat is een brede school nu precies meer dan een gewone school en wat betekent dit voor de medewerkers? Nog te weinig zien we dat het concept op de werkvloer de juiste inhoud krijgt en dat professionals van elkaar willen en kunnen leren. Een pleidooi voor betrokkenheid en dialoog.

RUBRIEKEN

10 www.jsw

16 Open Boek
Jos Walta
Illustrator Mies van Hout

22 Kort & kort ICT

25 Ontdekkingstocht in de natuur
PRAKTIJK
Ruud Barnhoorn

30 Schoolweek

42 Huisnummer
REKENOGEN
Vincent Klabbers

44 Omgaan met geld
IN BEELD

46 Real English
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer

50 Zorg voor opvang
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek