JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 93 (april 2009) Nr. 8

3 Crisis in de koffiekamer
REDACTIE
John Bronckhorst

6 Visie op rekenonderwijs
Anneke van Gool
Het rekenonderwijs staat meer dan ooit in de belangstelling. In dit artikel een pleidooi voor het kiezen van een gulden middenweg,

16 Beginnend lezen
Paul Filipiak
Leesplannen van basisscholen zijn vaak versnipperd. Hoe ga je te werk als je een gezamenlijk beleid voor beginnend lezen wilt ontwikkelen.

24 Positief zelfbeeld
Ton Langelaan
Aan de basis van het leren lezen en rekenen van kinderen ligt het beeld dat ze van zichzelf hebben. Een positief zelfbeeld zorgt voor een betere leerprestatie.

36 Affiniteit kweken
Fieke Bijnagte
Vergroot samenwerken de affiniteit van kinderen met de ander? Welke rol speel je hier als leerkracht in? Een onderzoek naar cohesiebevorderend onderwijs.


46 Zeer kleine school
Connie Harkema
Cbs ’t Swannenst (Molkwerum, Friesland) telt 33 leerlingen. Het lijkt een ideale situatie met veel ouderbetrokkenheid, maar de kleinschaligheid kent ook nadelen.

RUBRIEKEN

12 www.jsw

22 Open boek


28 Kort en kort ICT
ICT

31 Schaduwbeelden
PRAKTIJK
Vincent Klabbers

42 De schoolweek van:
SCHOOLWEEK
Sandra Bouwmeester-Valk

54 Bekers
REKENOGEN
Vincent Klabbers


56 Pake- en Beppedei
IN BEELD


58 Zin in taal
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer


62 Aanpak dyslexie
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek