JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 92 (september 2007) Nr. 1

3 Een PITtig schooljaar
REDACTIE
Tjalling Brouwer


6 Kinderboekenweek
Jos Walta
Het thema van de Kinderboekenweek (3 t/m 13 oktober) klinkt op zich al geheimzinnig: Sub Rosa – boeken vol geheimen. Eigenlijk is ieder boek een geheim dat de lezer of kijker mag ontrafelen. Auteur Jos Walta bespreekt in dit artikel boeken die aansluiten bij het thema van de Kinderboekenweek.

12 Knutselen met klaslokalen
Madeleine Gibson
Tips voor het snel en vooral goed inrichten van je klaslokaal zijn voor sommige leerkrachten een flinke steun in de rug. Zeker nu onderzoek steeds vaker aantoont dat een prikkelende en stimulerende leeromgeving van invloed is op de leerresultaten en het welbevinden van leerlingen. Interieurdeskundige Anuscka Bonnier raadt leerkrachten aan de ruimte op een bewuste manier in te richten, met de pedagogische visie van de school in het achterhoofd en rekening houdend met de ontwikkelingsfasen waarin de kinderen zich bevinden.

16 De leukste juf van Nederland
Karen Bloemsma
Op 6 juni 2007 werd bekend gemaakt wie zich ‘Juf of meester van het schooljaar 2006/2007’ mocht noemen. Juf Esther Hayema van CBS De Wegwijzer in Opperdoes was de gelukkige winnaar van de door de Nationale KidsKrant uitgeschreven wedstrijd. JSW belde vlak na de uitreiking met de dolblije winnares.

18 Buiten leren
Erno Mijland, Sophie Sliepen
‘Komt het kalfje uit de bek van de koe?’ Hans Oostveen kan er om lachen, maar wel als een boer met kiespijn. De agrari‘r uit Haarzuilen maakt zich zorgen over de kennis van de natuur waarover het kind uit de Generatie Einstein beschikt. Binnen het project ‘Boerderij in de kijker’ haalt hij daarom de schooljeugd naar zijn boerderij.

28 Coachen van kinderen
Marianne Goes
Elke leraar vervult verschillende rollen: organisator, opvoeder, instructeur, controleur, beoordelaar, entertainer, welzijnswerker. Het ene moment spreekt een leerkracht een kind bestraffend toe omdat er een grens is overschreden, het andere stimuleert hij het kind om verder te gaan. De leerkracht beoordeelt het werk van het kind, geeft opdrachten en luistert naar wat het te vertellen heeft. Onderwijs dat aansluit bij de behoeften en kwaliteiten van de leerlingen vraagt om een meer coachende rol van de leerkracht. Dit artikel over het coachen van kinderen op school inspireert om de gesprekken met uw leerlingen een nieuwe impuls te geven.

37 Meervoudige Intelligentie met de TOMnibus
Nora Booij, Inge Seunti‘ns
Vanmorgen staat niet juf Astrid voor de groep, zoals op iedere andere woensdagochtend. Vandaag krijgen de kinderen les van juf Marti van de TOMnibus. De TOMnibus rijdt door het hele land om scholen te inspireren over de mogelijkheden van onderwijsvernieuwing op het gebied van Onderwijs Anders. ’s Morgens wordt lesgegeven aan een groep midden- en / of bovenbouwleerlingen op de eigen school. ’s Middags wordt in een studiemiddag met het team besproken welke elementen van de ochtend aansluiten bij de idee‘n van het team over onderwijsvernieuwing. Een verslag van een ‘dagje TOMnibus’.

RUBRIEKEN

10 www.jsw

22 Kort

25 Praktijk
Geert Peeters

32 De schoolweek van Bernadette Bartman

34 Open Boek
Jos Walta

42 Rekenogen
Vincent Klabbers

44 Huppelend naar school…

IN BEELD

46 Tekst verwerken, herziene versie
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer

50 Van de stapel
Bianca Pannekoek