JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 92 (maart 2008) Nr. 7

Thema: PRAATSOORTEN

3 Rapportgesprekjes van de baan
REDACTIE
Johan Bosma

6 Werken met praatsoorten
THEMA
Adri van den Brand
Om goed te kunnen functioneren in onze huidige maatschappij is mondelinge taalvaardigheid erg belangrijk. Gezien de hoofdrol die mondelinge communicatie in ons leven speelt, zou je verwachten dat dit een belangrijke plek inneemt binnen het taalonderwijs. Het onderwijs in mondelinge vaardigheden in midden- en bovenbouw is echter nog steeds het zorgenkindje van het taalonderwijs op basisscholen. Veel leerkrachten vinden het lastig om de juiste inhouden te bepalen en beperken zich tot de spreekbeurt en de luistertoets. Ook missen zij een duidelijke didactiek. Kort gezegd: het wat en het hoe is onduidelijk. Hoe kan het beter? ‘Werken met praatsoorten’ is het eerste deel in een serie van twee artikelen over spreek- en luisteronderwijs.

12 De huiskamer van SBO Merlijn
Merlijn Wentzel
Bij SBO Merlijn, een school voor speciaal basisonderwijs in de Haagse wijk Laak Centraal, is een lokaal ingericht als ‘huiskamer’. Deze gezellig ingerichte plek is bedoeld om kinderen tot rust te laten komen. Het fungeert als ontmoetingsplaats voor kinderen van verschillende leeftijden en als sociale oefenruimte. De huiskamer is onder schooltijd altijd open en er is permanent een onderwijsassistent beschikbaar. Hier worden problemen opgelost en is er ruimte voor wat extra aandacht of emotionele ondersteuning. Vaak komen kinderen op eigen initiatief (met toestemming van de leerkracht), soms op initiatief van hun leerkracht. De bedoeling van de huiskamer is een kind tot rust te laten komen en problemen te herstellen, zodat het daarna weer terug kan naar de klas.

18 Ik heb een schaap gered, vet man!
Laura Minderhoud, Yvon Schuler, Sophie Sliepen
De overwaardering van elektronische media en het intensief gebruik van computers vervangt de werkelijkheid en de concrete ervaring. Ervaringen in de achtertuin, de gereedschapsschuur, in het veld of het bos zijn nu juist zo belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Over de negatieve gevolgen van het gebrek aan natuurervaringen wordt steeds vaker gerapporteerd (Gezondheidsraad, 2004). In het eerste jaar van het driejarige Nederlandse onderzoeksproject naar buitenleren, staat het observeren en beschrijven van de samenwerking centraal tussen een boerderij en twee sbo-scholen (De Petra- en Sjalomschool in Zaandijk). De vraag is of kinderen op de boerderij ervaringen kunnen opdoen die hun ontwikkeling ondersteunen. En verder: kan dit als aanvulling of vervanging van leren en ontwikkelen binnen de schoolmuren worden gezien?

34 Serie bijzondere scholen: Kathedrale Koorschool
Connie Harkema
‘Om te worden toegelaten op de Koorschool hoeven kinderen geen muzikale ervaring te hebben. Wel moeten ze beschikken over een goed muzikaal gevoel, een gezonde stem en goede oren. Verder moeten ouders er geen problemen mee hebben dat hun kind in de kathedraal gaat zingen. In groep 7 en 8 is dat verplicht voor leerlingen van de koorschool.’ Sinds veertien jaar is Fred van der Geer directeur van de kathedrale Koorschool in Utrecht, een gewone school voor muzikale kinderen. Wanneer de kinderen van de Koorschool af zijn en een plaatsje in het voortgezet onderwijs hebben verworven, gaan de meesten verder in het koor. Ze hebben in de jaren dat ze op de Koorschool zaten veel met elkaar beleefd, waardoor een groot saamhorigheidsgevoel is ontstaan. De meesten willen dit vasthouden.

RUBRIEKEN

10 www.jsw

16 Open Boek
Jos Walta
Nieuwe leesuitdagingen!

22 Kort & Kort ICT

25 Hoe ontwerp je een eigen geheugensteuntje?
PRAKTIJK
Geert Peeters

30 De schoolweek van Cokky Stolze

42 Spiegels
REKENOGEN
Vincent Klabbers

44 De Kring junpt in Rijen
IN BEELD

46 Begrijpend lezen met nieuws van de dag
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer

50 Leraar, manager en minister
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek