JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 92 (juni 2008) Nr. 10

3 ætre et avoir op eenzame hoogte
REDACTIE
John Bronkhorst

6 Rekenen met een Autisme Spectrum Stoornis
Els van Houten, Liesbeth Bierdrager, Jos ter Pelle
Op speciale scholen voor leerlingen met gedragsproblemen, bleek realistisch reken-wiskundeonderwijs aan autistische kinderen moeilijk te zijn. Verschillende vertegenwoordigers van SLO, RENN4 en de RUG pasten het directe instructiemodel aan voor deze doelgroep. Zo ontstond INSTRASS: een instructiemodel realistisch rekenen voor leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis. Geschikt voor het speciaal onderwijs, maar ook voor het (speciaal) basisonderwijs.

12 Vissen naar woorden
Sylvia Bacchini, Bart de Haan
Schrijven is een belangrijke taalvaardigheid waar in het basisonderwijs gelukkig steeds meer aandacht voor komt. Kinderen worden echter nog geen betere schrijvers door alleen maar teksten te schrijven. Daarvoor is ook steun van de leerkracht nodig. De auteurs geven enkele voorbeelden van hulp die kinderen met een andere moedertaal dan het Nederlands nodig hebben bij het reviseren van hun schrijfproducten. Het belangrijkste is dat de leerkracht het optimale uit het kind naar boven weet te halen!

18 Taal bij Natuur en Techniek
Tjalling Brouwer, Pierre Kemmers
De leerkracht zit in een spagaat. Regelmatig komen er topics op hem af die, volgens maatschappelijke groeperingen en/of het ministerie van OCW, een structurele plek binnen het onderwijs moeten krijgen. Recentelijk: aandacht voor democratisch burgerschap, versterken van sociale competenties, en de projecten Verbreding Techniek in het Basisonderwijs (VTB) en VTB-Pro. Tegelijkertijd moet hij zorgen dat de resultaten van bijvoorbeeld rekenen en lezen op peil blijven. In dit artikel helpen de auteurs een handje en bespreken een aanpak waarbij de integratie van Taal en Natuur en Techniek uitgangspunt is: een win-winsituatie.

32 Hoger-niveau-denkers
Dook Kopmels
Eeuwenlang hebben veel mensen aangenomen dat het leren van bepaalde vakken het intellect aanscherpt en goede denkers cre‘ert: Latijn, algebra en natuurkunde. Deze leerstof zou het denkvermogen ontwikkelen, net zoals lichamelijke activiteit de spieren ontwikkelt. Inmiddels is duidelijk geworden dat leren denken niet in een apart vakgebied thuishoort.

40 Update Grip op de groep
RenŽ van Engelen
In januari 2007 kwam ‘Grip op de groep’ uit als deel 36 in de serie JSW-Boek. Al in mei was het boek uitverkocht en moest er snel bijgedrukt worden. De inhoud van ‘Grip op de groep’ kwam tegemoet aan een grote behoefte die bestaat binnen het onderwijs. Auteur RenŽ van Engelen is niet gestopt bij het boek; er zijn inmiddels nieuwe materialen ontwikkeld en er is een website.

RUBRIEKEN

10 www.jsw

16 Open Boek
Jos Walta
De leescošrdinator

22 Kort & Kort ICT

25 Index

30 De schoolweek van Inge Koopmans

38 Het Klankenspel
PRAKTIJK

42 Wiel

REKENOGEN
Vincent Klabbers

44 Plezier in ondernemen
IN BEELD

46 Zwart op wit
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer

50 Boeien en binden
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek