JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 92 (januari 2008) Nr. 5

Thema: REKENEN

3 Een gat in het onderwijs
REDACTIE
Geert Peeters

6 Faseren bij het leren van rekenen en wiskunde
THEMA
Willem Vermeulen, Frans Moerlands, Peter de Wert
Leren betekent een uitbreiding van het repertoire van wat je al kent, kunt, wilt of doet. Leren kan op natuurlijke wijze verlopen, zoals bij iets zelf uitproberen of het observeren van anderen en daarover nadenken of dat nadoen.

14 De Taallijn op de Pabo
JosŽ Hillen, Denise Bontje
Naast de bestaande ondersteuningstrajecten van leidsters en leerkrachten vanuit de Taallijn, verovert de Taallijn zich ook een plek in de diverse opleidingen. Zo zijn er modules voor de opleidingen tot leidster in de kinderopvang en onderwijsassistenten en sinds september 2006 ook voor Pabo’s. Samen met Pabo Iselinge in Doetinchem is in het voorjaar 2006 gewerkt aan een module waarin studenten door middel van studie- en praktijkopdrachten werken aan competenties met betrekking tot interactief taalonderwijs in groep 1 en 2.

20 Bijzondere scholen: joodse school
Connie Harkema
Rosj Pina is een van de twee joodse scholen van Amsterdam en daarmee ook van Nederland. De school staat in Buitenveldert, een redelijk witte wijk met overwegend witte scholen. Rosj Pina is groeiende en heeft momenteel een leerlingenaantal van 280 kinderen, verdeeld over dertien groepen. Vooral de groepen 1 en 2 lopen snel vol. Waren er vorig jaar nog drie, nu zijn er al vier en na de wintervakantie start de school met een nulde groep. JSW nam een kijkje in deze bijzondere school en sprak tussen de voorbereidingen van Rosj Hasjana (het joods nieuwjaar) door met directeur Marion Blocq. Een boeiend portret van de school, het jodendom en het joods onderwijs.

30 Een onderzoekende houding voor leerkrachten: moet dat nou?
Rob Koster, Jeroen Onstenk, Ton Kallenberg
Er lijkt weer een nieuwe hype in het onderwijs te ontstaan: leraren moeten meer aan onderzoek gaan doen. Er wordt bijvoorbeeld geld gestoken in experimenten met ‘academische scholen’ en ook vernieuwingsfondsen financieren onderzoek door leraren. Maar is onderzoek door leraren nu echt nodig en realistisch? Tot nu toe is onderzoek toch vooral iets voor wetenschappers, dus welk belang hebben leraren dan daarbij? We geven een aantal argumenten dat onderzoek voor leraren wel degelijk belangrijk is. Stel vervolgens dat onderzoek door leraren noodzakelijk en realistisch is, over welk soort onderzoek hebben we het dan, wat zijn de basisprincipes, hoe kun je als leraar onderzoek in de praktijk brengen en welke voorbeelden van onderzoek zijn er?

36 Kinderyoga in het basisonderwijs
Suzanne Raaijmakers
Kinderen hebben vaardigheden nodig om te leren omgaan met een samenleving waarin zich in razend tempo ontwikkelingen voltrekken. Om keuzes te maken, relaties aan te gaan en grenzen te verkennen, moeten ze kunnen samenwerken, reflecteren, zich kunnen concentreren en creatief kunnen denken. Leren wie je bent is daar onlosmakelijk mee verbonden. Dit leren is niet enkel een kwestie van kennis opdoen, maar ook van ervaren. Voelen wie je bent. Kinderyoga in de klas is hiervoor een uitstekend middel.

RUBRIEKEN

12 www.jsw

18 Open Boek
Jos Walta

Voorlezen!

25 Beweging in bewegingsonderwijs
PRAKTIJK
Ruud Barnhoorn

34 Kort & Kort ICT

40 De schoolweek van Elly Welte-van Dooren

42 Melk
REKENOGEN
Vincent Klabbers

44 De rijdende concertzaal
IN BEELD

46 De trek door de geschiedenis
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer

50 Autisme
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek