JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 92 (februari 2008) Nr. 6

Thema: ALLOCHTONE OUDERS

3 Vooruitziende blik

REDACTIE
Jarise Kaskens

6 Contact met allochtone ouders
THEMA
Marijke Booijink
Het contact tussen de school en allochtone ouders wordt vaak als problematisch ervaren. Maar waar lopen leerkrachten precies tegenaan, wat zijn de struikelblokken? Om zicht hierop te krijgen is onderzoek verricht. In gesprekken met ouders werd duidelijk dat zij graag een actieve rol in de schoolloopbaan van hun kinderen willen. Om goed contact tussen leerkrachten en allochtone ouders te realiseren is een aantal praktische tips geformuleerd.

12 Het lijstje van Daatje
DE KLASSENBIBLIOTHEEK
Erna van Koeven
Lange tijd heeft de klassenbibliotheek een belangrijke rol gespeeld in het boekenaanbod voor kinderen. Dat wordt duidelijk in ‘De gelukkige klas’ van Theo Thijssen, het boek dat in het kader van ‘Nederland leest’ gratis door bibliotheken werd uitgedeeld. Bestaat dat plankje boeken achter in het lokaal eigenlijk nog steeds? Of is het verdwenen doordat veel scholen zijn gaan samenwerken met de openbare bibliotheek? En heeft de klassenbibliotheek bijvoorbeeld in het licht van een eventuele canon van de jeugdliteratuur, nog toekomst?

20 Hoe cre‘er je goede denkers?
Dook Kopmels
In het huidige onderwijs vinden we het belangrijk dat leerlingen rekenkundig leren denken en taalkundig de juiste regels leren toepassen. Naast al dat specifieke denken dat aan bepaalde leerstof gekoppeld is, moeten ze ook nog in het algemeen logisch kunnen denken. Ze moeten nadenken voordat ze iets doen. Enzovoort, enzovoort. Eigenlijk willen we vooral ŽŽn ding: goede denkers cre‘ren.

30 Cošperatief leren in muziek
Frits Evelein
Actief omgaan met muziek is leuk en belangrijk voor een evenwichtige persoonlijke ontwikkeling. Het luisteren naar en actief spelen van muziek heeft een positieve en stimulerende invloed op de ontwikkeling van kinderen. Het stimuleert het leggen van affectieve, sociale en cognitieve verbindingen. Ook wordt de gevoeligheid voor taal, ruimtelijke ori‘ntatie, beeldend vermogen en dergelijke aangesproken. Muzikale intelligentie is een essentieel aspect voor groei en ontplooiing. Optimaal stimuleren van de muzikale mogelijkheden van kinderen hoort daarom deel uit te maken van de opvoeding. Veel leerkrachten, met name in midden- en bovenbouw, hebben het gevoel niet muzikaal te zijn en zien op tegen het werken met muziek. Ook heerst het gevoel dat het curriculum al overladen is. Mede daardoor wordt er weinig aan muziek gedaan op basisscholen. Dat is jammer! Het is namelijk mogelijk om als leerkracht zonder veel eigen muzikale vaardigheden muzikale activiteiten in de vorm van cošperatief leren te organiseren.

36 Internationale school
Connie Harkema
International School Eerde is een paradijs op aarde. Niet alleen vanwege de prachtige omgeving en het mooie eeuwenoude kasteel waarin de school is gevestigd, maar ook door de harmonie waarin leerlingen – afkomstig uit maar liefst twintig verschillende landen met ieder zijn eigen cultuur, godsdienst en achtergrond – vreedzaam en met respect voor elkaar samenleven. De school is ultramodern. Zo heeft elke leerling via een eigen laptop draadloos toegang tot de online planning. Bovendien kunnen de ouders dankzij het online volgsysteem de prestaties van hun kinderen voortdurend in de gaten houden. Een verslag van een bijzondere school.

RUBRIEKEN

10 www.jsw

16 Open Boek
Jos Walta
Voorlezen!

18 Kort & Kort ICT

25 Leren denken
PRAKTIJK
Ruud Barnhoorn

40 De schoolweek van Bernadette Wijdeveld

42 Tassen
REKENOGEN
Vincent Klabbers

44 In Chinese sferen

IN BEELD


46 Hello World: Engels voor het basisonderwijs

GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer

50 Natuur
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek