JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 92 (april 2008) Nr. 8

3 (Be)sturen op resultaat
REDACTIE
Ruud Barnhoorn

6 Taal met thema’s
TAALONDERWIJS
Anja Rutgers Van der Loeff
Een goede manier om taaldoelen te realiseren is om er niet alleen aan te werken tijdens de taalles. Een themaplanning voor een heel leerjaar en daaraan gekoppelde activiteiten, kunnen ervoor zorgen dat kinderen hun kennis ontwikkelen en hun taalvaardigheden verbeteren. Dit bewijzen de ervaringen van vijftien schakelklassen in gebieden met grote taalachterstanden, zoals Amsterdam-Zuidoost en Amsterdam-West. Leerkrachten: ‘Terwijl je aan kennisontwikkeling werkt, vergroot je ‡lle taalvaardigheden’.

12 Google Earth en meetkunde
Ronald Keijzer
Gedegen meetkundig onderwijs is voor kinderen op de basisschool van groot belang. Het bereidt ze voor op het vervolgonderwijs en op hun functioneren in de maatschappij. Om kinderen op een zo aansprekend mogelijke manier te leren meetkundig te redeneren, kunnen leerkrachten gebruik maken van de luchtfoto’s van het programma Google Earth. In welke richting keek de fotograaf toen hij deze foto nam? Hoe kun je het verschil zien tussen een puntdak en een platdak?

18 Het MOVUER-model
Adri van den Brand
In het eerste van twee artikelen over mondelinge communicatie (JSW jrg.92, nr.7), deed Van den Brand een voorstel om ‘praatsoorten’ (mondelinge taalgebruikssituaties) als kapstok te gebruiken voor de inhouden van het onderwijs in mondelinge communicatie. Dergelijke praatsoorten lenen zich uitstekend voor strategische taalbeschouwing met als doel kinderen taalvaardiger Žn taalgevoeliger te maken. Maar hoe bouw je nu een les met praatsoorten op? In dit tweede artikel een handig instructiemodel: het MOVUER-model.

32 Aanschaf digitaal schoolbord
Connie Harkema
In het in 2006 gehouden onderzoek naar het gebruik van digitale schoolborden gaf 89 procent van het primair onderwijs aan nog niet in het bezit te zijn van een digitaal schoolbord; onder andere omdat men vaak niet weet te kiezen uit het zeer diverse aanbod. Kennisnet Ict op school organiseerde eind vorig jaar met succes een aantal Roadshows digiborden op verschillende plaatsen in het land. Het doel: de keuze voor ICT-cošrdinatoren, directeuren en leerkrachten bij de aanschaf van een digitaal schoolbord vergemakkelijken.

40 Voorbereid op passend onderwijs
Gina de Vos-Knip
Vanaf 2011 worden alle scholen geconfronteerd met de zorgplicht. dit houdt in dat elke school ‡l zijn leerlingen goed en passend onderwijs moet bieden. In de toekomst zullen dan ook meer zorgkinderen instromen in het regulier onderwijs. Obs Brandaris heeft vroegtijdig besloten zijn verantwoordelijkheid te nemen. Goed klassenmanagement zien de leerkrachten als hŽt instrument om passend onderwijs te realiseren. Ze geven dit vorm door middel van Neuro-Linguistisch Programmeren (NLP) en cošperatief leren.

RUBRIEKEN

10 www.jsw

16 Open Boek
Jos Walta
Fantasie aan het werk

25 Tring, tring, met wie spreek ik?
PRAKTIJK
Adri van den Brand


30 De schoolweek van Hans van der Wijst

38 Kort & Kort ICT

46 Schaduw
REKENOGEN
Vincent Klabbers

50 Acteurs in de dop
IN BEELD

54 Kidsweek Junior in de klas

GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer

58 Prentenboekprojecten
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek