JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 91 (september 2006) Nr. 1

3 Vakantielezer
REDACTIE
Tjalling Brouwer

6 De leeuw is los
Jos Walta
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar: ‘Boeken over dieren. De leeuw is los!’. Het eerste deel van de titel verwijst naar fictie en non-fictie waarin dieren centraal staan, het tweede deel naar het gelijknamige gedicht van Annie M.G. Schmidt. In dit artikel wordt in beeld gebracht op welke manieren dieren in kinderboeken voorkomen.

11 Schrijfles geven
Alger van Hagen
Hoe passen leerkrachten zich aan bij het schrijfonderwijs aan de veranderende idee‘n over motorische ontwikkeling? Hoe sporen zij in de groep zwak presterende leerlingen op en hoe worden deze leerlingen door hen geholpen? De auteur deed een eerste verkenning in een tiental groepen, ondersteund door een protocol, en observeerde een aantal schrijflessen. Bij de betrokken leerkrachten is meteen na de gegeven les navraag gedaan naar de motieven van hun handelen. Een tweede verkenning is via literatuuronderzoek gedaan. De observaties, de nagesprekken en het literatuuronderzoek heeft concrete informatie en ook idee‘n opgeleverd voor verbeterend handelen. Over dit onderzoek en de idee‘n voor verbeterd handelen gaat dit artikel.

18 Ik denk, ik denk, wat jij niet denkt…
Carla Desain
Filosofieles is geen gewoon onderdeel van het lesprogramma op openbare basisschool De Koekoek in Utrecht. Meester RenŽ Fikkert is hier op eigen initiatief mee begonnen en probeert nu tot een regelmaat van eens in de twee weken te komen. Hij hoopt stiekem op een olievlekeffect binnen de school, want hij vindt filosoferen met kinderen erg belangrijk. En de kinderen zelf zijn minstens even enthousiast.

30 De leescošrdinator werkt!
Piet Beemsterboer
Binnen het basisonderwijs krijgt het leesonderwijs een steeds hogere prioriteit, omdat het zo’n basale vaardigheid is. Volgens de Inspectie van het Onderwijs in het jaarverslag 2003/2004 is er nog steeds sprake van achterblijvende, landelijke leesresultaten. Het gebrek aan een doorgaande lijn en te weinig cošrdinatie op de te halen leesdoelen, zou wel eens een belangrijke oorzaak kunnen zijn van deze ernstige situatie. De leescošrdinator overziet de lijnen in het leesonderwijs. Over het belang van de leescošrdinator gaat dit artikel.

36 Hoogbegaafd! En dan?
Karin Monster, Pascal Groen
Steeds meer leerkrachten krijgen te maken met hoogbegaafde leerlingen. Meestal wordt er gesproken van hoogbegaafdheid wanneer een leerling op een intelligentietest een IQ-score behaalt >130 en wanneer er sprake is van een hoge mate van creativiteit en een grote motivatie. Wanneer het onderwijs wil voldoen aan de onderwijsbehoeften van de hoogbegaafde leerling, dan zal het onderwijsaanbod moeten worden aangepast. Volgt er geen aanpassing in het onderwijsaanbod, dan ontstaan er problemen.

RUBRIEKEN

16 www.jsw
Marjolein Meijvis

22 Leeuw in beeld
Open Boek

Jos Walta

25 Het kwaliteitenspel
PRAKTIJK
Ruud Barnhoorn

29 KORT

34 De schoolweek van Karin van Lienen en Gemma Groot
SCHOOLWEEK

40 Badkamer
REKENOGEN
Vincent Klabbers

42 Voor het eerst naar groep 3
IN BEELD

44 In vogelvlucht
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer

50 Stoornissen
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek
– ‘Kinderen in de syndroommix: de complete gids voor ouders, docenten en andere professionals’
– ‘Dalton! Durf jij?: impulsen voor studie en onderwijspraktijk’
– ‘Congresbundel slim leren organiseren: conferentie over hoogbegaafde leerlingen in de klas en in de school’
– ‘Beyond Storyline: features, principles and pedagogical profundity’