JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 91 (mei 2007) Nr. 9

3 Presteren naar vermogen
REDACTIE
Ruud Barnhoorn

6 Gesprekken voeren (2)
Brenda Gil-Toresano, Adri van den Brand
Er zijn maar weinig mensen die zonder spanning een moeilijk gesprek ingaan. Net als in ieder andere werkrelatie komt het ook op scholen voor dat er onderwerpen zijn, die liever uit de weg worden gegaan. Waarom is het zo moeilijk om een gesprek met een collega aan te gaan waarbij je eerlijk zegt wat je op je lever hebt?

13 Hoe worden kinderen een lezer?
Madeleine Gibson
Taal- en leesspecialist Tjalling Brouwer heeft een missie: hij hoopt de Nederlandse onderwijswereld wakker te kunnen schudden uit de droom dat oneindig lang op een leesniveau blijven hangen, saaie didactische teksten lezen, en kaal, betekenisloos woordrijtjes oefenen, ertoe leidt dat kinderen lezer worden en lezer blijven. Met nieuwe inzichten op het gebied van taal en lezen, en het vermogen deze inzichten op anderen over te brengen, wil hij dit bewerkstelligen. Een interview.

18 Burgerschap in de basisschool
Leo Pauw
Scholen zijn vanaf 1 februari 2006 wettelijk verplicht de thema’s actief burgerschap en sociale integratie op te nemen in hun beleid. Omdat het ministerie actief burgerschap en sociale integratie omschrijft in plaats voorschrijft, biedt zij scholen handreikingen ter bevordering. Het project Burgerschapsvorming in de basisschool is hiervan een voorbeeld.

25 Rekenspelletjes
Leo Prinsen
Rekenspelletjes worden vaak ingezet bij oefenen. Het gaat dan meestal om rechttoe-rechtaan oefenen van feitenkennis. Bij goed rekenspel kan echter sprake zijn van meer dan oefenen van feiten en aanpakken.

33 NEMO wint Innovatieprijs
Amito Haarhuis
Het project ‘Science Center op School’ heeft dit jaar de NOT Innovatieprijs gewonnen. Dit project, ge•nitieerd door science center NEMO, daagt leerlingen uit hun eigen exhibit te ontwerpen. Wat zijn exhibits? Waarom lenen zij zich uitstekend voor onderzoek naar natuurkundige verschijnsels en technische principes?

38 Meisjes achter de computer
Miranda Valkenburg, Brigitte Bloem
Kinderen surfen, halen muziek of nieuwe programma’s binnen, chatten, MSN’en, mailen en bloggen. Meisjes doen daarin zeker niet onder voor jongens. Maar hoe komt het toch dat de meeste meisjes de computer voornamelijk als communicatiemiddel en tekstverwerker blijven gebruiken en meestal geen interesse hebben in de werking van hard- en software? Ook kiezen maar heel weinig meisjes voor een opleiding in de ICT. Kunnen we het tij keren? En zo ja, hoe?

RUBRIEKEN

10 www.jsw

24 Kort

29 Praktijk
Leo Prinsen

36 Open Boek
Jos Walta

44 Rekenogen
Vincent Klabbers

46 De schoolweek van Marlies Wentink
SCHOOLWEEK

48 De blauwe planeet
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer

54 Science center NEMO
IN BEELD

58 Van de stapel
Bianca Pannekoek