JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 91 (maart 2007) Nr. 7

3 Kabinet
REDACTIE
Geert Peeters

6 Probleemoplossend rekenen
Ronald Keijzer
Zorgen over het reken-wiskundeonderwijs leidden vorig jaar tot media-aandacht. Men kan zich afvragen of deze zorgen terecht zijn. De afgenomen vaardigheid in bijvoorbeeld staartdelen is het gevolg van een bewust gekozen verandering. Die houdt in dat het accent in het reken-wiskundeonderwijs is verlegd naar probleemgeori‘nteerd reken-wiskundeonderwijs. Voor leerkrachten is gericht professionaliseren voor rekenen-wiskunde zinvol.

13 Pedagogische brede school
Luutje Niemantsverdriet
De brede school kan veel meer zijn dan een mooi gebouw en afstemming tussen activiteiten. In een ‘pedagogische’ brede school gaat het er ook om dat partners samen nadenken en discussi‘ren over opvoeding en hun gezamenlijke pedagogische taak. Kinderen verdienen een pedagogische aanpak die op elkaar is afgestemd.

16 Vertragende factoren bij leren lezen
Paul Filipiak
Is versnelling in het proces van het leren lezen mogelijk en hoe bewerkstellig je dat? Kinderen zouden minstens twee AVI-niveaus per schooljaar vooruit moeten gaan. Om te kunnen versnellen, moet eerst duidelijk worden wat de vertragende factoren bij het leren lezen zijn. Een analyse van deze vertragingen.

20 Goed leesonderwijs
Fr. C. Mommers
Een aantal maanden geleden ontvingen alle basisscholen van de onderwijsinspectie vijf exemplaren van de brochure ‘Iedereen kan leren lezen’. Zij bundelt in deze brochure suggesties van zestien deskundigen op het gebied van het leesonderwijs. Frater Mommers, auteur van dit artikel, overleed op 18 februari jl. In dit artikel dat hij vlak voor zijn dood schreef, wijst hij nog eens op het belang van goed leesonderwijs.

29 Schrijven en lezen (2)
Marjolein van Buuren
Reactie op het interview met taalkundige Smits dat in ‘JSW’ oktober 2006 stond over leren lezen en schrijven. Docent schrijven Marjolein van Buuren geeft haar visie op leren schrijven.

38 Community voor leerkrachten
Peter Delea, Hanny ten Brummeler
Een Community of Practice bestaat uit een groep mensen die een zorg, probleem of passie delen en daarover regelmatig en informeel kennis en ervaringen willen uitwisselen. Een CoP voor onderwijsgevenden biedt een platform om ‘vragen die knagen’ aan de orde te stellen en daar gezamenlijk oplossingen voor te vinden.

EN VERDER

10 www.jsw.

24 Kort


25 Praktijk
Ruud Barnhoorn

34 Open Boek

36 De schoolweek van Karina Beijer-Mietes
SCHOOLWEEK

42 Rekenogen
Vincent Klabbers

44 Taalleesland
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer

48 Geen schoolplein maar speeltuin!
IN BEELD

50 VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek