JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 91 (juni 2007) Nr. 10

3 De Sinistere Site
REDACTIE
Jarise Kaskens

6 Analyseer het pedagogisch klimaat
Anne LudŽrus, Frank Jacobs
Kinderen en jongeren ontwikkelen zich beter als ze zich welbevinden. Leraren kunnen aan het welbevinden van leerlingen bijdragen door het pedagogisch klimaat positief te be•nvloeden. De pedagogen Anne LudŽrus en Frank Jacobs vinden daarom dat het pedagogisch klimaat meer aandacht verdient. Hoe kunnen leraren gewenste veranderingen in het klassenklimaat bereiken?

12 Techniek Torens
Virginie Gmelich Meijling
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Ze willen weten hoe dingen in elkaar zitten. Logisch dus dat je techniek aanbiedt op de leeftijd dat de belangstelling aanwezig is. Techniek maakt het onderwijs interessanter en kinderen vinden het vooral erg lŽuk om met techniek aan de slag te gaan, aldus Frederiek Ubels, project leider bij het regionale steunpunt VTB in Nijmegen. Over de Techniek Torens die bezig zijn alle basisscholen te veroveren.

14 Video Interactie Begeleiding
Vincent Klabbers
Vijf leraren en aanstaande leraren van basisschool De Kastanjelaar hebben gewerkt aan de verbetering van hun vakmanschap. Dit gebeurde op een heel speciale wijze. als leerwerkgemeenschap hebben zij met School Video Interactie Begeleiding als belangrijkste methodiek gewerkt aan persoonlijke leervragen. Docent Vincent Klabbers van Hogeschool de Kempel was hierbij betrokken als supervisor.

18 Een natuurlijk schoolplein
Herman Kolthof
Sinds het najaar van 2003 wordt er op De Klaverweide gewerkt met het onderwijsconcept Natuurlijk Leren. Na een aantal jaren werken met deze visie, zag het team ook de behoefte van kinderen om buiten te werken en te spelen, de natuurlijke intelligentie. In twee jaar tijd heeft de school een ‘kinderboerderij’ als schoolplein gerealiseerd waar alle elementen van natuurlijk leren tot zijn recht komen.

31 Coole Kikkers
Carla DŽsain
Ruziemaken, pesten, buitensluiten en ander onrespectvol gedrag zorgen voor een onprettig en onveilig klimaat in de klas, waarin het niet gewoon ‘lekker leren’ is. Speciale antipestprogramma’s helpen wel, maar zijn soms moeilijk vol te houden omdat ze veel tijd en energie van de leerkracht vragen. Kinderpsychologe Anne Kooijman ontwikkelde daarom het Coole Kikkerplan, een plan van aanpak om te komen tot een klassenklimaat vol respect voor elkaar.

34 Verplichte eindtoets?
Mart Visser
Scholen behoren tot de instellingen die het sterkst in de kritische belangstelling staan: van ouders en leerlingen, vervolgonderwijs, inspectie, ministerie, pers en wie al niet. Bruikbare informatie over hun werk, waaronder gegevens over resultaten, speelt daarbij een onmisbare rol. Een nuancering is nodig.

RUBRIEKEN

10 www.jsw

21 Kort

23 Praktijk

JosŽ Kuijsters, Sjoukje van de Kolk

38 Open Boek
Jos Walta

40 De schoolweek van Har Linssen
SCHOOLWEEK

42 Rekenogen
Vincent Klabbers

44 Afscheid van groep 8
IN BEELD

47 Bewegen Samen Regelen
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer

50 Van de stapel
Bianca Pannekoek