JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 91 (januari 2007) Nr. 5

Thema: EARLY ENGLISH


3 Gaat u ook?
REDACTIE
Jarise Kaskens

6 Engels is soms net Nederlands
THEMA
Kees Broekhof
In dit vervolg op een eerder artikel in JSW van Karel Philipsen – over de stand van zaken rond het ‘vroeg vreemdetalenonderwijs’ in Engels op de basisschool – gaan we in op de didactiek van het leren van Engels op de Nederlandse basisschool. We staan speciaal stil bij aspecten van derdetaalverwerving bij allochtone kinderen voor wie Engels – naast de moedertaal en het Nederlands – een derde taal is.


13 Schoolspeelplaats
Alger van Hagen
Sinds jaar en dag zijn er in Nederland overal schoolspeelplaatsen. Het ontwerpen of renoveren van schoolspeelplaatsen heeft tot nu toe, uitzonderingen daargelaten, weinig aandacht gekregen. Bij de bouw van scholen wordt de speelplaats nog al eens als restactiviteit beschouwd en vanuit een catalogus ingericht. Veranderende visies over wenselijkheid en noodzaak van bewegen bij kinderen zal hier verandering in brengen. De schoolspeelplaats als een platte, meestal betegelde, vlakte en hier en daar een toestel neergezet, lijkt een achterhaalde zaak te worden.

19 Het nieuwe leren: een kansrijke ontwikkeling?
Henk Blok, Ron Oostdam, Thea Peetsma
Scholen ervaren dat de verschillen tussen hun leerlingen toenemen. Ook merken zij dat ouders mondiger geworden zijn en steeds minder aarzelen om passend onderwijs voor hun kinderen te verlangen. Dergelijke ontwikkelingen dwingen in feite elke school ertoe zich te bezinnen op de gepraktiseerde aanpak. Steeds meer scholen zoeken naar aanpassingen die ertoe kunnen leiden, dat alle leerlingen passend onderwijs krijgen en met plezier naar school gaan. De auteurs constateren in dit artikel dat het nieuwe leren weliswaar geen wondermiddel is, maar dat het wel elementen bevat die voor praktisch alle basisscholen van waarde kunnen zijn.

34 Sociale competentie en burgerschap in de klas
Els Rietveld-Van Santvoord
Met de hele klas rennen voor een weeshuis in India. De school omtoveren tot een kerstmarkt waarvan de opbrengst naar de Cliniclowns gaat. Leuke projecten op school, u kent ze vast zelf ook. Dergelijke acties zijn voorbeelden van burgerschap. Burgerschap is in. Nee, sterker nog, burgerschap moet! Per 1 februari 2006 is een wet in werking getreden waarin de overheid scholen verplicht aandacht te besteden aan actief burgerschap. En als u bestaande acties iets anders inricht, werkt u tegelijkertijd aan burgerschapsvorming Žn aan sociale competentie van de leerlingen.

44 Grip op de groep
RenŽ van Engelen
Ordeproblemen, pesten, slechte prestaties van leerlingen, veel ruzies, slechte samenwerking tussen kinderen: het zijn allemaal consequenties van een negatieve groep. Veel leerkrachten zitten met hun handen in het haar met zo’n negatieve groep. ‘Groep 7? Ja, dat is een moeilijke groep.’ Wat kun je daar in de dagelijkse schoolpraktijk aan doen? Hoe krijg je als leerkracht grip op je groep? Daarover gaat dit artikel van de auteur van het nieuwe JSW-boek Grip op de groep.

RUBRIEKEN

10 www.jsw.

24 Open Boek
Jos Walta

26 Praktijk
Johan Bosma

39 Kort

40 Rekenogen
Vincent Klabbers

42 De schoolweek van Monique Peters en Margriet Noortman
SCHOOLWEEK

48 Circus in Bilthoven
IN BEELD

50 De Methode Monitor
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer

54 Klassenmanagement
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek