JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 91 (februari 2007) Nr. 6

3 Kijk maar in mijn hersens…
REDACTIE
John Bronkhorst


6 Taalthema’s in groep 1 en 2
JosŽ Hillen, Roger Visser
Het Expertisecentrum Nederlands heeft enkele jaren geleden in samenwerking met Sardes een taallijn voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) ontwikkeld. In navolging op de aanpak voor peuters is er nu ook een werkwijze voor groep 1 en 2 ontwikkeld: de Taallijn. Kleuters gaan actief aan de slag met een bepaald thema.

12 Breuken en verhoudingen
Ronald Keijzer, Frans van Galen
Veel leerlingen vinden breuken, verhoudingen, procenten en kommagetallen moeilijke onderwerpen. Leerkrachten zien dat leerlingen vaak niet begrijpen wat ze aan het doen zijn en ze ervaren het programma als overladen. Veel teams kiezen als oplossing het organiseren van de rekenlessen in niveaugroepen, maar daardoor blijven sommige groepen leerlingen lang bezig met breuken en leren ze weinig over kommagetallen en procenten. En dat terwijl in het dagelijks leven kommagetallen en procenten een veel grotere rol spelen dan breuken. Door zelf te redeneren worden sommen weer hanteerbaar.

16 Zieke kinderen
Valery Verbaant
Ongeveer tien procent van de Nederlandse kinderen heeft een of meer chronische aandoeningen. Dat is in een klas met dertig leerlingen gemiddeld drie leerlingen. Ook die kinderen hebben gewoon recht op onderwijs. Maar kunnen ze dat wel altijd op een reguliere school volgen? Op welke manier chronisch zieke kinderen onderwijs kunnen volgen en wat je als leerkracht zoal kunt doen als je een chronisch ziek kind in de klas hebt.

20 Werken aan sociaal gedrag
Kees van Overveld, Jos Louwe
Het gedrag van kinderen in de basisschoolleeftijd baart leerkrachten en ouders in toenemende mate zorgen. Schoolteams zijn daarom op zoek naar passende antwoorden. Maar hoe kies je het juiste programma? Doet het programma wat het belooft? Een aantal programma’s is wetenschappelijk getoetst. Als voorbeeld het PAD-programma.

29 Reisverslag uit de VS
Leo Pauw
Wil je gedrag en overtuigingen van kinderen be•nvloeden, dan zul je moeten proberen niet alleen de klas en de school een stimulerende en ondersteunende context te laten zijn, maar ook thuis en op straat zijn goede contexten te vinden. In de VS is daar een methodiek voor ontwikkeld. Service learning: leerlingen leveren een bijdrage aan een daadwerkelijke behoefte in de gemeenschap (‘service’), gekoppeld aan vakinhoudelijke elementen uit het curriculum (‘learning’). Verslag van een studiebezoek.

41 Welke kinderen krijgen leesproblemen?
Martine Gijsel
Als de leerkracht in groep 2 al weet welke leerlingen een verhoogd risico lopen op leesproblemen in groep 3, kan zij proberen de ontwikkeling op het gebied van beginnende geletterdheid bij deze leerlingen extra te stimuleren. Maar is het wel mogelijk om al in groep 2 te voorspellen welke kinderen problemen zullen ondervinden bij leren lezen?

RUBRIEKEN

10 www.jsw

25 Praktijk
Pieter Mols

34 Open Boek

36 Rekenogen
Vincent Klabbers

38 De schoolweek van Martin Dogger
SCHOOLWEEK

40 Kort

44 JSW op de NOT
IN BEELD

46 Hier en daar
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer

50 Wereldori‘ntatie
VAN DE STAPEL
Anja Rutgers van der Loeff