JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 91 (april 2007) Nr. 8

3 Een dwarsligger heb je nodig
REDACTIE
Johan Bosma

6 Technisch lezen met instructie
Willy van ElsŠcker, Peter Kors
Bijna elke leerkracht in groep 3, 4, 5 of 6 heeft wel enkele leerlingen die achterblijven met technisch lezen. Veel leerkrachten geven deze kinderen wel extra leesbeurten maar hierbij blijft het vaak bij het verbeteren van fouten en wordt er weinig echte leesinstructie gegeven. Door de kwaliteit van de instructie te verbeteren, gaan leerlingen flink vooruit.

12 Gesprekken voeren
Brenda Gil-Toresano, Adri van den Brand
Dagelijks voeren leerkrachten nogal wat gesprekken, met kinderen, hun ouders en met collega’s. Soms lijken deze gesprekken plotseling te ontsporen. Je begint aan een gesprek met energie, maar dan gebeurt er iets waardoor je het gevoel krijgt dat je vastzit.

16 Webcam: ouders kijken mee
John Bronkhorst, Carolien Kamphuis, Martine Veneman
Ouders en school werken samen aan interactief voorlezen aan kinderen door middel van video-conferencing. Met een webcam. Is dat middel te gebruiken voor taalstimulering, is het technisch voldoende inzetbaar, en kost het niet te veel tijd en geld?

20 Taalbeschouwing
Adri van den Brand
Taalbeschouwing is nog steeds een zorgenkindje in het onderwijs. Hoewel er relatief veel tijd aan besteed wordt, valt de leeropbrengst tegen. Een van de oorzaken is dat methoden meer taaltoetsende oefeningen gebruiken dan taalontwikkelende. Hoe beoordeel je oefeningen in de taalmethode en hoe kun je oefeningen meer taalontwikkelend maken?

29 Lezen en spelen
Paul Filipiak, Jos Walta
‘Leesactie’ is een werkwijze om begrip en beleving van een verhaal te verdiepen. De leerlingen gaan op speelse manieren lezen en leren. Leerlingen worden bij teksten en boeken uitgenodigd om gezamenlijk te fantaseren en zich te verplaatsen in verhaalfiguren. De sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling krijgen daarbij veel aandacht.

36 Cultuur in de klas
Madeleine Gibson
Scholen zouden meer aandacht moeten besteden aan cultuureducatie, zo vindt de overheid. Want cultuureducatie geeft kinderen een bredere blik op de samenleving, het vergoot hun tolerantie, het cre‘ert respect voor de medemens, voor andere omgangsvormen en culturen. Maar cultuureducatie verankeren in het onderwijsaanbod valt nog niet mee.

RUBRIEKEN

10 www.jsw

25 Praktijk
Adri van den Brand

34 Open Boek
Jos Walta

39 Kort

40 Rekenogen
Vincent Klabbers

42 De schoolweek van Sanne de Bresser
SCHOOLWEEK

44 Leeshuis
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer

48 Groot blauw vogelei voor Friesland
IN BEELD

50 Van de stapel
Bianca Pannekoek