JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 90 (september 2005) Nr. 1

3  JSW: een ijzersterk merk
REDACTIE
Tjalling Brouwer

6  Wie wil er niet leren toveren?
Jos Walta
De kinderboekenweek vindt dit jaar plaats van 5 t/m 15 oktober en heeft een magisch thema meegekregen. Het thema ‘De toveracademie, boeken vol magie’, biedt volop mogelijkheden om er een echt schoolgebeuren van te maken, waar nog lang over gesproken zal worden. Maar niet iedere school is blij met een dergelijk uitgesproken thema. In dit artikel wordt geprobeerd het gekozen thema te nuanceren en te herleiden tot het doel van de kinderboekenweek.

12  Jenaplan, een actueel concept
ONDERWIJSCONCEPTEN
Geert Peeters
In het kader van de serie onderwijsconcepten een artikel over het Jenaplanonderwijs op De Peppels en de Canadas in Boxmeer. Een artikel dat geen compleet beeld wil geven over Jenaplanonderwijs, maar wel enkele belangrijke aspecten van deze uitdagende onderwijsvorm voor het voetlicht wil brengen. Ter inspiratie!

16  Strak in het korset of juist alle ruimte?
Jack Duerings, John Bronkhorst
Basisschool de Coppele is een van de vijf scholen die meedoen met het Melkwegproject van het Expertisecentrum Nederlands in samenwerking met de Stichting Onderwijsbegeleiding Midden-Brabant (SOM). Dit Melkwegproject richt zich op de integratie van taal, wereldori‘ntatie en ICT. In dit artikel een verslag over het werken in onderzoeksgroepen en het maken van informatieve teksten met het programma Inspiration.

20  Ik ook!
Madeleine Gibson
Rages! Hoe deze zich precies ontwikkelen, krijgen ouders en leerkrachten vaak maar mondjesmaat mee. JSW ging daarom kijken op twee scholen in Nederland – de Jenaplanschool Antonius Abt in Engelen en de Valentijnschool in Amsterdam – om te ontdekken welke rages, hypes en modetrends op dit moment spelen en wat deze voor leerlingen en leerkrachten betekenen.

29  In de ban van verhalen
Nancy Wiltink
Vier jaar geleden kwamen twee mensen uit de theaterwereld bij elkaar, die zelf als kind in de ban waren geraakt van kinderboeken. Niet alleen omdat ze zelf zoveel lazen, maar vooral door boeken die volwassenen aan hen v——rlazen. Ze ontwikkelden het zogenaamde Verhalenkasteel en verdiepten zich in het werken met verhalen in de klas.

33  Spelen in de stad van Axen
Willeke Veenman
Lekker in je vel zitten, vriendjes kunnen maken en houden, je kunnen uiten, nee durven zeggen, je kunnen verweren; het zijn vaardigheden die ieder kind in het kader van de positieve zin van het leven kan ontwikkelen. Helaas blijkt dat in de praktijk niet altijd zo vanzelfsprekend te zijn. Spelen in de stad van Axen helpt daarbij.

RUBRIEKEN

10  www.jsw

25  Praktijk
Anneke Noteboom
Peilen van getalbegrip bij kleuters via rekenspelletjes.

36  Open boek
Jos Walta
Bekroond en magisch.

40  Rekenkast

Vincent Klabbers
Op de camping kun je rekenen tot honderd.

42  Kort

44  In Beeld
Aboriginal kunst.

46  Gereedschap
Joop Stoeldraijer
Leeslijn vernieuwd.

50  Van de stapel
Bianca Pannekoek