JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 90 (mei 2006) Nr. 9

3 Wijziging in de spel(ling) regels
REDACTIE
Geert Peeters

6 Geen rugzak maar hand en schouder
Ella van Bergen
Veel leerkrachten ervaren het kind met een rugzak als belastend voor hun functioneren in de klas. In dit artikel is te lezen hoe intervisie onder begeleiding van de ambulant begeleider leidt tot het uitwisselen van deskundigheid, onderlinge ondersteuning en het samen reflecteren op onderwijskansen voor het kind met gedragsproblemen. Dit pleit ervoor om de rugzak niet als last te zien, maar als uitgangspunt voor professionalisering van leerkrachten.

13 Makkelijk Lezen Pleinen
Connie Harkema
Dyslexie is niet alleen een probleem op school. De huidige maatschappij gaat er namelijk van uit dat iedereen goed kan lezen en schrijven. Normaliter probeer je iets waar je slecht in bent te vermijden, maar dat kan met dyslexie niet. De Stadsbibliotheek Haarlem startte in 2002 met een proefproject van dienstverlening gericht op kinderen met leesproblemen, waarbij zelfstandigheid voorop staat: het Makkelijk Lezen Plein.

20 Ouders & Leerkrachten BV
Brenda Gil-Toresano, Adri van den Brand
Veel (startende) leerkrachten kijken op tegen oudergesprekken. Met name de strak geplande rapportgesprekken zijn een bron van onrust. Ze zijn te kort om echt wat door te nemen als er problemen zijn, te lang als er niets te vertellen valt, te onvoorspelbaar, te monologisch, teveel van hetzelfde (hoe houd je al die gesprekken uit elkaar?) en alle gesprekken van ŽŽn klas vormen een lange zit van twee of soms zelfs vier avonden. Hoe maak je van rapportgesprekken zinvolle avonden voor alle partijen?

30 Slimme kinderen: sociaal en emotioneel begaafde kinderen?
Pauline Dubelaar
Er wordt vaak een verband gelegd tussen hoogbegaafdheid en sociaal-emotionele problematiek. Maar is dit wel ergens op gebaseerd? In dit artikel een antwoord op deze vraag naar aanleiding van een afstudeeronderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met een hoge intelligentie.

34 Robotjufs, lopende banden en een letterpistool
In het januarinummer schreef JSW een tekenwedstrijd uit waarbij klassen kans maakten op een schoolreisje naar het vernieuwde Spoorwegmuseum in Utrecht. Op deze pagina’s een keuze uit de inzendingen Žn de winnende klas.

36 Portfolio Sociale Competentie

Marjon ten Heggeler
Dit artikel gaat over het Portfolio Sociale Competentie, een nieuwe werkwijze waarmee leerkrachten de sociale competentie van individuele leerlingen kunnen beoordelen, volgen en bevorderen. Niet alleen leerlingen die lastig gedrag vertonen in de klas, maar juist ook stille, teruggetrokken leerlingen hebben baat bij deze werkwijze.

RUBRIEKEN

10 www.jsw

18 Open Boek
Jos Walta
Recreatieve boeken.

25 De structuur van een rapportgesprek
PRAKTIJK
Brenda Gil-Toresano, Adri van den Brand

40 Getallen in soorten en maten
REKENKAST
Vincent Klabbers

42 De schoolweek van Ina Vugts
SCHOOLWEEK

49 Kort

50 Onderwijsinnovatie
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek