JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 90 (juni 2006) Nr. 10

Thema: IN HET KADER VAN 90 JAAR JSW

3 De (ver)leiding
REDACTIE
John Bronkhorst


6 Drie generaties leerkrachten over het onderwijs
THEMA
Luutje Niemantsverdriet
In het kader van het 90-jarig bestaan van JSW praat journaliste Luutje Niemantsverdriet met drie generaties onderwijsgevenden over veranderingen in het onderwijs in de afgelopen decennia. Kernwoorden die steeds terugkomen zijn: ontwikkelen, fris blijven, rouleren in je vak, ontplooien, veranderingen begeleiden en coachen. Een gesprek met Arie Willem Hoogerdijk, Kirsty RakkŽ en Dick van der Helm.

14 Leerlingen verdienen beter taalonderwijs
Jannemiek van de Gein
‘Als leerlingen van de basisschool een tekst schrijven, maken ze altijd taalfouten: grammaticale fouten, spelfouten en interpunctiefouten. Gooien ze er met hun pet naar? Zeker niet! Ze laten juist geen taalmiddel onbeproefd. Des te spijtiger is het dan ook dat ze in de taallessen zo weinig leren’, aldus de auteur van dit artikel. Een pleidooi voor beter taalonderwijs.

20 Onderwijs Maak Je Samen
THEMA
Karen Bloemsma
De website www.onderwijsmaakjesamen.nl is inmiddels geen onbekende meer in het basisonderwijs. Op de site is van alles te vinden rondom onderwijs en onderwijsvernieuwing en is destijds opgestart als een verzamelsite voor lesmateriaal, gecombineerd met nieuwsberichten over het onderwijs. De oprichter en het bestuur van Onderwijs Maak Je Samen zijn echter niet wars van ambities: de site is inmiddels flink gegroeid en zal alleen nog maar uitgebreid worden. Een interview over passie en enthousiasme met oprichter Job Christians en bestuursvoorzitter Richard Steinfort.

32 De kopklas als schoolvoorbeeld van een schakelklas
Paul Stassen
Per 1 augustus 2006 zullen op grote schaal zogenaamde schakelklassen worden ingericht als onderdeel van het Onderwijsachterstandenbeleid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Gemeenten worden op die datum verantwoordelijk voor de inrichting van dergelijke klassen. Voor de bekostiging van dergelijke klassen heeft het ministerie faciliteiten ter beschikking gesteld. Over wat een kopklas eigenlijk is en wat een kopklas tot een succes maakt gaat dit artikel.

38 ‘Ze kunnen je toch niet zien’
Frederike Lems
Internet raakt steeds meer ingeburgerd bij kinderen en volwassenen. De jeugd loopt daarin echter voorop en opvoeders hebben dan ook vaak het idee dat ze ‘er achteraan hobbelen’. Een onterechte onzekerheid. Immers: de jeugd heeft dan wel de technische kennis en weet alles van populaire internetbezigheden, maar volwassenen hebben levenservaring en -wijsheid. In dit artikel vindt u een beschrijving van de virtuele wereld van kinderen, de aandacht van leerkrachten voor internet in het basisonderwijs en enkele tips om hiermee aan de slag te gaan.

RUBRIEKEN

12 www.jsw

18 Open Boek
Jos Walta
Versjes en po‘zie.

23 Meten met kralen
PRAKTIJK
Frans Moerlands

25 Index

31 Kort


36 De schoolweek van Edith van Gelder
SCHOOLWEEK

42 Meetkunde

REKENKAST
Vincent Klabbers

44 Basisschool Zeilberg viert 90 jaar!
THEMA – IN BEELD

46 Het Instrument Taalbeleid
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer

50 Onderwijsvernieuwing
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek