JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 90 (januari 2006) Nr. 5

3 Om te huilen
REDACTIE
Johan Bosma

6 Kinderen en reclame
Liesbeth Hop
Kinderen worden tegenwoordig door het bedrijfsleven beschouwd als een serieuze doelgroep. Het aantal commerci‘le boodschappen gericht op kinderen is in de laatste jaren enorm toegenomen, terwijl kinderen pas op hun twaalfde over de kennis en vaardigheden van een volwaardig consument beschikken. Is het niet verstandig om het onderwerp ‘media en reclame’ toe te voegen aan het curriculum van onze basisscholen? En wat is de rol van de ouders?

18 Hoe minder schrijfles, hoe beter het handschrift?
Astrid Scholten, Ben Hamerling
In het artikel ‘Knoeiwerk?’ schreef dhr. M. Keulen in JSW nummer 8 van april 2005 over de uitslag van de Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON), uitgevoerd door het CITO in 1999. In dit artikel een reactie op dit onderzoek en de merkwaardigste conclusie eruit, gevolgd door voorstellen tot verbetering en vereenvoudiging van een dergelijk onderzoek zlf, zowel als onderwerp ervan: de handschriftkwaliteit in het Primair Onderwijs. Daarnaast een aantal aanbevelingen om de handschriftkwaliteit van de onderbouw in de bovenbouw te consolideren en toch schrijflessen te blijven geven in de bovenbouw.

22 ‘Alle rekenmachines rekenen niet goed’
Jan van den Brink
De auteur mocht in het kader van ‘Speciaal Rekenen’, een onderwijs- en onderzoeksproject van het Freudenthal Instituut in Utrecht, een tijdje op een school voor speciaal onderwijs gesprekken voeren met kinderen uit groep 7 en af en toe een lesje geven in de klas. Het doel was om uit te zoeken wat deze leerlingen in de bovenbouw zoal met de rekenmachine (kunnen) doen, hoe het ding het rekenen zou kunnen verbeteren en hoe je het onderwijs daartoe kan inrichten.

29 Taal over de grenzen
Madeleine Gibson
Basisschool De Weijerhof in Boxmeer heeft taal hoog in het vaandel staan. Twee jaar achtereen won ze de hoofdprijs op de Dag van de Talen, een initiatief van het Europees Platform om scholen een dag per jaar intensief met taal bezig te laten zijn. Ook dit jaar organiseerde de school weer originele activiteiten. Taalwetenschapper en freelance journalist Madeleine Gibson sprak onder andere met leerkracht en adjunctdirecteur Huub Creemers over de taalprojecten van De Weijerhof en de motivatie om -als basisschool- zo actief met vreemde talen bezig te zijn.

32 Kennis uitwisselen in Afrika
Suzanne Heuts
Lesgeven in Afrika. Kinderen een kans bieden op een betere toekomst. Ervaringen opdoen in een andere cultuur. Heeft u er ook wel eens over gedacht? Irma Fortuin en Ingrid van Zwaaij deden meer dan fantaseren. Zij waagden de stap en vertrokken met de ontwikkelingsorganisatie VSO naar Afrika.

36 Op ontdekkingsreis onder de school
Dianne Manders
De bodem: zo gewoon en toch heel bijzonder. Wat speelt zich allemaal onder onze voeten af? We wonen erop, we werken ermee, we eten er producten van en halen er brandstoffen en andere ‘schatten’ uit. Dat vinden we allemaal heel gewoon en we staan nauwelijks stil bij de grote rol die de bodem in ons dagelijks leven speelt. Toch is ons leven zonder bodem onmogelijk en zelfs onvoorstelbaar. Net als lucht en water, is de bodem een element waar we ook in het onderwijs niet omheen kunnen. Kinderen staan letterlijk het dichtst bij de bodem. Ze vinden het fijn om er in te wroeten en te graven, er aan te ruiken en te voelen, hun vondsten te bekijken en te onderzoeken.

RUBRIEKEN

10 www.jsw

15 Kort

16 Open Boek

Jos Walta

25 Praktijk
Ruud Barnhoorn
Tijd voor jezelf.

40 Rekenkast
Vincent Klabbers
De tafel van vermenigvuldiging.

42 Schoolwerk
De schoolweek van Ria van der Marel.

44 In Beeld
WetenWeek.

46 Gereedschap
Joop Stoeldraijer
Omgaan met verschillen en methodes voor begrijpend lezen.

50 Van de stapel
Bianca Pannekoek