JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 90 (februari 2006) Nr. 6

3 De bruiloft van mijn broer
REDACTIE
Ruud Barnhoorn

6 Dyscalculie
Jo Nelissen
Er wordt al lang en nog steeds onvermoeibaar gezocht een bevredigend antwoord te vinden op de vraag wat dyscalculie eigenlijk is. Internationaal is er nauwelijks overeenstemming, maar ook in Nederland speurt men tevergeefs naar consensus. In dit artikel gaat de auteur in op vragen die veel discussie oproepen, zoals: wat is dyscalculie, heeft dyscalulie met intelligentie te maken, waardoor wordt dyscalculie veroorzaakt en hoe onderzoekt men dyscalculie?

12 Serie bijzonder onderwijs
Connie Harkema
Kwalitatief goed onderwijs met eigen identiteit. In deze nieuwe serie bezoekt JSW een aantal scholen in Nederland die zich onderscheiden door hun levensbeschouwelijke identiteit. De aftrap wordt gedaan door de Islamitische Aboe Da’oedschool in Utrecht.

16 Brede School Assen
Luutje Niemantsverdriet
In de nieuwbouwwijk Kloosterveen staan vier basisscholen bij elkaar, met in totaal zo’n duizend kinderen. Twee scholen zijn daar tijdelijk gevestigd en zullen later meer in de richting van het centrum van de wijk verhuizen. In het gebouwencomplex vinden ook buitenschoolse opvang, mediatheek, peuterspeelzaal en wijkverenigingen onderdak. En er wordt samengewerkt met maatschappelijk werk, de jeugdgezondheidszorg, de sportvereniging en het creatief centrum. JSW nam een kijkje bij de Brede School Assen.

20 De didactiek van het ‘Hardopdenkend (voor)lezen’
Paul Filipiak
Hardoplezen wordt stillezen in groep 3. Iets dergelijks is er aan de hand bij het leren van het begrijpend lezen: eerst hardop en dan verinnerlijkt. In dit artikel gaan we in op het grote belang van het hardopdenkend (voor)lezen als een kerndidactiek bij het onderwijs in het begrijpend lezen. We geven aan wat het is en beschrijven drie werkwijzen en een mogelijk lesmodel voor het begrijpend lezen.

28 Van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen
Monique Krings-Heussen
Basisscholen ervaren dat vooral het begrijpend lezen voor veel kinderen moeilijk is. Al in de onderbouw van de basisschool is het mogelijk dit actief te stimuleren. De afgelopen twee jaar heeft de auteur als logopedist veel ervaring opgedaan met het stimuleren van het begrijpend luisteren, een vaardigheid die vooraf gaat aan het begrijpend lezen. In dit artikel de beschrijving van een interactief voorleesprogramma op een ZML-school.

33 Hoogbegaafdheid in de klas
Karin Monster, Pascal Groen
Hoogbegaafde kinderen: hoe herken je ze en wat ’s hoogbegaafdheid eigenlijk? In dit artikel beschrijven Karin Monster en Pascal Groen, beiden verbonden aan de Stichting Facta, de verschillende factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van hoogbegaafdheid en waaraan een leerkracht een hoogbegaafd kind kan herkennen.

RUBRIEKEN

10 www.jsw

25 Spelenderwijs leren rekenen
PRAKTIJK
Ceciel Borghouts, Jarise Kaskens

32 Kort

38 Open Boek
Jos Walta

40 Rekenkast
Vincent Klabbers
Tafelen.

42 Schoolweek
De schoolweek van Miriam Baltussen.

44 In Beeld
Interactief voorlezen in Kerkrade.

46 Gereedschap
Joop Stoeldraijer
Vakken vol Verhalen.

50 Van de stapel
Bianca Pannekoek