JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 90 (december 2005) Nr. 4

Thema: SCHOOLCULTUUR

3 Zij … jij maakt het verschil
REDACTIE
Tjalling Brouwer

6 De energie van uw schoolcultuur
THEMA
Mieke Vollenhoven, Marion Slijpen
Een gezonde schoolcultuur doet recht aan de eigenheid van leerlingen en leerkrachten. Dit betekent dat de mensen in de school zich op een eigen manier kunnen verbinden met de mensen en de doelen van de school. Als je je doelen realiseert, levert die verbinding energie op. Een team kan ook energie opleveren. Mieke Vollenhoven en Marion Slijpen geven in dit artikel een boeiend betoog over soorten culturen en energie.

10 Interview met Martine Delfos
THEMA
Johan Bosma, Tjalling Brouwer
In het kader van dit themanummer spraken redactieleden Johan Bosma en Tjalling Brouwer met psycholoog en therapeut Martine Delfos over de noodzaak van een cultuuromslag op scholen. Martine Delfos is regelmatig in de media te horen en te zien en doet dan vaak pittige en prikkelende uitspraken. Ook in dit interview neemt zij geen blad voor de mond.

14 Een team is meer dan de som van de leerkrachten
THEMA
Wim Wassink
Dit artikel gaat over de ervaringen die de auteur heeft opgedaan als schoolbegeleider en communicatietrainer, met de schoolcultuur binnen basisscholen. Vaak blijkt de schoolcultuur een veel grotere rol te spelen voor de schoolontwikkeling dan teamafspraken en geschreven beleidsstukken. In dit artikel wordt leerkrachten en schoolleiders een kader aangereikt om na te denken over de waarde van de schoolcultuur in de eigen school en over de rol die ieder persoonlijk daarin inneemt.

18 De Klaverweide over op natuurlijk leren
THEMA
Herman Kolthof
De Klaverweide over op natuurlijk leren. In 2004 besloot het team van De Klaverweide in Almere natuurlijk leren in te voeren en daarmee de onderwijskundige aanpak drastisch te veranderen. Gedurende het veranderingsproces veranderde ook de cultuur van de school ingrijpend. In dit artikel laat Herman Kolthof zien welke cultuuromslag op zijn school heeft plaatsgevonden en welke rol hij als directeur daarbij zelf heeft gespeeld.

29 Samenwerken aan een gezonde schoolcultuur
THEMA
Anneke Stokman
Als interim directeur komt Anneke Stokman in allerlei verschillende scholen met hun eigen cultuur. Soms moet ze daar ‘schoon schip’ maken om een nieuwe directeur een professionele werkplek te kunnen bieden en soms loopt een school zo goed dat het slechts zaak is dit zo te houden tot er een nieuwe directeur is. Een praktijkbeschrijving.

34 Ouders en school: een samenwerkend team
THEMA
Irene van Kesteren
Wie teveel naar de praatjes aan het hek en in de teamruimte luistert, zou kunnen denken dat een goede verstandhouding tussen ouders en school een illusie is. Een droombeeld in stand gehouden door beleidsmakers die de dagelijkse praktijk van scholen en ouders niet kennen. Toch is een goede samenwerking tussen school en ouders wel degelijk mogelijk. Een artikel over investeren in partnerschap.

38 Je verandert niet zo maar, daar moet je wel wat voor doen
THEMA
Frank van Hout
Elke school heeft een eigen ontwikkelritme waarin op bepaalde momenten de noodzaak of de wens ontstaat om te veranderen. Verandertrajecten zijn nauw verbonden met de cultuur binnen de school. Dit artikel gaat over het waarom van veranderen, in welke richting doen we dat, hoe kunnen we voorkomen dat het mis gaat? Maar ook: wat verandert er bij de betrokkenen en in de cultuur van de organisatie?

RUBRIEKEN

22 www.jsw

24 Kort

25 Praktijk

Tjalling Brouwer
Zet je missie op de (kwaliteitskaart)

42 Open Boek
Jos Walta

44 In Beeld
Achter de voordeur

46 Gereedschap
Joop Stoeldraijer
Werken aan uw schoolklimaat met KIK.

50 Van de stapel
Bianca Pannekoek