JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 90 (april 2006) Nr. 8

3 Je zult maar een kind in groep 8 hebben
REDACTIE
Jarise Kaskens

6 ErvaringsGericht Onderwijs
SERIE ONDERWIJSCONCEPTEN
Marcel van Herpen, Wilma van Esch
ErvaringsGericht Onderwijs (E.G.O.) richt zich op het welbevinden en de betrokkenheid van leerlingen. Kinderen die met veel plezier naar school gaan en vaak betrokken werken, maken een goede ontwikkeling door. De laatste jaren maakt het E.G.O. een snelle groei door. Niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld. Dit jaar beleeft het ErvaringsGericht Onderwijs haar jubileumjaar: reden genoeg om het concept in de spotlights te zetten!

12 De nieuwe spelling: hoe moet dat met uw methodes?
Karen Bloemsma
In augustus 2006 gaat deze herziening in en moeten scholen in Nederland de nieuwe regels aan hun leerlingen voorschotelen. Het commentaar op deze laatste herziening is niet van de lucht en leidde zelfs tot de introductie van het ‘witte boekje’ waarmee tegenstanders van de nieuwe spelling wille bereiken dat de spellingsherziening wordt geboycot. Voor u maakt dat niet veel uit, want u bent als basisschool verplicht de nieuwe spelling door te voeren. Vandaar in deze JSW aandacht voor de nieuwe spelling: waar gaat het nou eigenlijk om, is er reden tot paniek en wat doen de educatieve uitgeverijen om u te ondersteunen?

15 Woordenschatonderwijs
Paul Filipiak
Is er een beter doel voor het woordenschatonderwijs dan dat kinderen betere luisteraars, praters, lezers en schrijvers worden? En wordt dat op uw school, bijvoorbeeld vanaf groep 6, ook nagestreefd? In dit artikel wordt een woordenschataanpak besproken die bij dit doel past. De auteur geeft daarbij voorbeelden uit nieuwe taalmethoden en tips.

29 Taalontwikkeling dag in dag uit
Ruud Walst
Taal en leren zijn nauw verbonden. Leerkrachten zijn dan ook gealarmeerd als ze taalachterstanden constateren. Ze geven extra hulp, extra taaloefeningen, extra huiswerk, etc. Soms met, maar vaak ook z—nder succes. Leerkrachten hebben geen behoefte aan nog meer ‘extra’. Ze zijn meer gebaat bij vaardigheden waarmee zij binnen de reguliere lessen ook nog eens kunnen werken aan de taal van hun leerlingen, zoals taalaanpak TOI dit biedt. Dit artikel gaat over TOI en wat u ermee kunt in de praktijk.

34 Reformatorische school
SERIE BIJZONDER ONDERWIJS
Connie Harkema
Eenheid in de leer thuis, op school en in de kerk. In deze serie bezoekt JSW een aantal scholen in Nederland die zich onderscheiden door hun levensbeschouwelijke identiteit. Dit keer de reformatorische Graaf Jan van Nassau-school in Gouda.

RUBRIEKEN

20 www.jsw

22 Open Boek
Jos Walta
Geronimo!

25 De kwelling van de werkwoorden
PRAKTIJK
Geert Peeters

38 De schoolweek van Carla TottŽ
SCHOOLWEEK

40 Op reis met groep drie
REKENKAST
Vincent Klabbers

42 Kort

44 Grootegast danst
IN BEELD

46 Wegwijs
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer

50 Vaardigheden voor kinderen
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek